Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | April 22, 2019

Scroll to top

Top

Odprtje razstave Gospodje in tovariši

Odprtje razstave Gospodje in tovariši

VLJUDNO VABLJENI NA OOGLED RAZSTAVE

GOSPODJE IN TOVARIŠI

Kapitalistični in socialistični razcvet Kranja 1920-1980.

Razstava bo v gradu Khislstein na ogled do sredine februarja 2016.

Razstava se bo osredotočala na dva vrhunca gospodarskega razvoja Kranja v 20. stoletju – v obdobju 20-30. let in v obdobju 50-70. let. Temelj razcveta je predstavljala industrija. Poudarek bo na nekaj izbranih osebnih zgodbah ljudi, ki so bili neposredno udeleženi pri usmerjanju razvoja mesta. Pred vojno: Ciril Pirc, dolgoletni župan in Franjo Sirc, podjetnik in industrialec. Po vojni: Franc Oman, dolgoletni direktor IBI in Franc Puhar, župan in občinski funkcionar.

 

Z razstavo katalogom, filmom in računalniško prezentacijo želimo pripovedovati o ljudeh, ki so imeli vizijo razvoja mesta Kranja po dveh zgodovinskih prelomnicah 20.stoletja: po prvi in po drugi svetovni vojni.  Nosilki razvoja mesta sta bili industrija in trgovina, z gospodarsko rastjo je bilo povezano priseljevanja prebivalstva, socialno razslojevanje in urbanistični razvoj. Življenja v mestu in odnose v družbi so pred vojno uravnavale meščanske vrednote in omika, ki jih je po vojni preplavila socialistična ureditev in poudarjanje kolektivnega. Predstavljene bodo osebne zgodbe posameznikov in družin, ki so v obeh obravnavanih obdobjih izstopali kot predstavniki političnih in gospodarskih elit, katere so spodbujale in usmerjale razvoj Kranja ter tistih, ki so sem prihajali iskat boljšega življenja in so s svojim delom doprinesli k razcvetu mesta. Vodilne predstavnike kapitalistične in socialistične elite bomo ilustrirali z izbranimi portreti, s katerimi se vključujemo v slovenski projekt Pot domov (Muzej novejše zgodovine Slovenije).