Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | July 22, 2019

Scroll to top

Top

Fototeka

Mateja Likozar_0282

Mateja Likozar

muzejska sodelavka

tel.: 04 201 39 55

email: mateja.likozar@gorenjski-muzej.si

Fototeka Gorenjskega muzeja je gotovo največja in najbolj urejena na Gorenjskem in je med večjimi fototekami v Sloveniji, saj je vnjej nhranimo prek 300.000 enot: zbirko starih originalnih fotografij, črnobele fotografije in negative, reprodukcije, diapozitive, nekaj plošč in digitalne posnetke. Začela je nastajati z ustanovitvijo muzeja kot posledica obsežne muzejske razstavne in dokumentacijske dejavnosti, fotografije so bile pridobljene ob terenskih in drugih raziskavah muzejskih strokovnih delavcev. Največ fotografskega gradiva je bilo pridobljenega s preslikavami originalnih fotografij, ki so nam jih posredovali posamezniki, precej smo jih dobili tudi v drugih sorodnih inštitucijah. Fotografsko gradivo, ki je bilo zbrano na celotnem območju Gorenjske, je namenjeno razstavnemu, raziskovalnemu, pedagoškemu in publicističnemu delu zaposlenih, na voljo  pa je tudi številnim  zunanjim uporabnikom za študijske in druge namene, saj se na ta način promovira tako muzej kot tudi naša lastna kulturna dediščina. Številne fotografije smo pridobili tudi z volili in odkupi.

Vrednost fototeke je predvsem v vsebini posameznih posnetkov, saj so npr. številni objekti, ki so dokumentirani na fotografijah, edini dokaz o njihovem prvotnem obstoju. Še posebej pomembna je vsebinska vrednost na fotografijah,  ki dokumentirajo delo, ustvarjalnost in vsakdanje življenje prebivalcev Gorenjske. Fotografije dokumentirajo vsa področja, od urbanizma, gospodarstva, industrije, kmetijstva, šolstva itd. do vsakdanjega življenja, veliko je dokumentarnega gradiva. V zadnjih nekaj letih je klasično fotografijo skoraj v celoti izpodrinila digitalna fotografija. Pred dvema letoma smo pričeli z računalniško obdelavo gradiva, z vnosom v muzejski program Galis, s čimer bo fototeka sčasoma lahko postala javnosti dostopna tudi preko spleta. Ukvarjamo se z digitalizacijo in dokumentacijo posameznih zbirk iz fototeke GM, delujemo v programu Kamra in  sodelujemo z Mestno knjižnico Kranj. Digitalne fotografske zbirke iz naše fototeke so tako že dostopne  obiskovalcem spletne strani Mestne knjižnice Kranj.