Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | August 16, 2019

Scroll to top

Top

5. Valičev arheološki dan

5. Valičev arheološki dan

V ponedeljek, 14. decembra 2015, vabljeni od 10. do 16. ure v Vojnomirovo dvorano Ullrichove hiše na že tradicionalni 5. Valičev arheološki dan.

Program:

10.00 Pozdravni nagovor:
Akad. prof. dr. Biba Teržan, Akademik prof. dr. Stane Gabrovec, raziskovalec
in učitelj
Drago Svoljšak, Učna leta v profesorjevi sondi
Dr. M. Sagadin, Moj profesor
10.45 Mija Ogrin, Železna doba na Gorenjskem in visokogorska arheologija
11.15 Dr. Matija Črešnar, Na ramenih velikanov. Integrirane raziskave najdišč in krajin
starejše železne dobe v Sloveniji
11.45 Dr. Marko Mele, Pogled čez mejo – raziskave najdišč iz starejše železne dobe
na avstrijskem Štajerskem
12.10 Dr. Branko Kerman, Arheologija Prekmurja iz zraka
12.30 Arheološka malica
13 00 Dr. Andrej Gaspari, dr. Rafko Urankar, dr. Milan Sagadin, Špela Tomažinčič, Mija Ogrin, ddr. Verena Perko, Predstavitev projekta Karnij
13.20 Mag. Miha Mlinar, Starejšeželeznodobna odkritja Posočja v tretjem tisočletju
13.40 Dr. Maša Sakara Sučević, Železna Istra
14.00 Dr. Petra Vojaković, Matej Draksler, Nova dognanja o prazgodovinski Ljubljani
14.20 Dr. Vojka Cestnik: Pregled Dolenjske kulturne skupine s poudarkom na ženski
noši in nakitu
14.45 Popoldanska arheološka malica
15.15 Polona Janežič, Prazgodovinska naselbina na severnem dvorišču gradu
Khislstein v Kranju
15.30 Barbara Hofman, Bled v prazgodovini
15.45 Dr. Andrej Gaspari in dr. Boštjan Laharnar, Okrašena sulična ost iz Britofa pri Kranju.
Sled Kimbrov v Vzhodnih Alpah?
16.00 Mag. Jože Štukl, Puštal nad trnjem v pozni antiki, preseljevanje ljudstev
in ogledalo tipa Čmi-Brigetio

VAD_plakati_15_700_1000-NOVO-3