Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | August 13, 2019

Scroll to top

Top

Etnologija

Tatjana D Erzen_0193

mag. Tatjana Dolžan Eržen

muzejska svetovalka

tel.: 04 201 39 61

email: tatjana.erzen@gorenjski-muzej.si

Etnološka zbirka obsega trenutno 8300 inventariziranih enot predmetov iz različnih področij udejstvovanja gorenjskih ljudi – veliko iz kmetijstva, še posebej planšarstva, obrti, trgovine in gostilničarstva, ljudskega prometa, stavbarstva. Hranimo lepe kose notranje opreme gorenjskih kmetij in številne tekstilne izdelke in oblačila podeželanov in meščanov. Vsaka muzealija je priča nekdanjega načina življenja, dela in praznika, vrednot, veselja in stisk naših prednikov – gospodarjev gruntov, kajžarjev, gostačev, hlapcev, dekel, pastirjev, majerjev, oglarjev, koscev, žanjic, potovk, mlinarjev, tesarjev, lončarjev, kovačev, lectarjev, trgovcev in gostilničarjev, nevest in žena, tudi otrok ….

Mnogo predmetov je ročno izredno lepo izdelanih iz domačih materialov – lesa, gline, železa, kamna, tekstila, testa, voska. Nemo pripovedujejo o spretnih rokah njihovih izdelovalcev in o okusu kmečkih ljudi na Gorenjskem v 18. in 19. stol. Govore o popotovanju Gorenjcev skozi čas in prostor med zemljo in nebesi, med revščino in bogastvom, med radostjo in žalostjo njihovega življenja.

Etnološki kustodiat hrani arhiv arhitektonske dokumentacije gorenjskega stavbarstva s preko 100 enot.

Del predmetov iz zbirke je na ogled na razstavi Ljudska umetnost na Gorenjskem v Mestni hiši ter Prelepa Gorenjska v gradu Khislstein v Kranju, v Planšarskem muzeju v Stari Fužini, na razstavi Poslikano pohištvo iz Gornjesavske doline v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori, v Jenkovi kasarni na Zg. Jezerskem, glavnina pa je v depojih.

Svitki in Sita so bili leta 2007 predstavljeni javnosti v obliki kataloga, v letu 2013 Poslikano kmečko pohištvo na Gorenjskem, leta 2015 pa Obleka, ki je naredila človeka – Katalog sto in več let starih oblačil iz etnološke zbirke Gorenjskega muzeja.