Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | October 19, 2019

Scroll to top

Top

Novejša zgodovina in sodobnost

Monika Rogelj_0090

mag. Monika Rogelj

muzejska svetovalka

tel.: 04 201 39 58

email: monika.rogelj@gorenjski-muzej.si

V muzeju posebno pozornost posvečamo zgodovini 20. stoletja – raziskovanju, zbiranju in ohranjanju dokazil dogajanja in življenja na Gorenjskem v preteklem stoletju. Poleg zbiranja gradiva in ohranjanja dediščine iz preteklih desetletij se sprotno zbira in vrednoti tudi gradivo, ki je produkt današnjega časa in bo v prihodnje postalo muzejsko dokazilo.

Zbirke predmetov novejše zgodovine obsegajo zlasti predmete iz druge polovice 20. stoletja. Hranimo zelo raznolike skupine predmetov, od industrijskih izdelkov gorenjskih podjetij, zlasti številne so vzorčne knjige tekstilnih tovarn, do opreme javnih prostorov in stanovanj, embalaže, oblačil ter predmetov iz vsakdanjega življenja. Zelo obsežna je tudi zbirka drobnega tiska novejše zgodovine, ki jo ves čas dopolnjujemo z aktualnim gradivom. Drobni tisk (plakati, prospekti, letaki, razglednice,…) je namreč hitro izginjajoče gradivo, vendar je zelo značilno za čas v katerem nastaja.

Pomemben del dejavnosti je usmerjen tudi na področje spremljanja sodobnega dogajanja na Gorenjskem. Zbiramo predmete, ki označuje življenje v današnjem času. Sprotno zbiranje značilnega gradiva iz določenega okolja v aktualnem času nam omogoča aktiven poseg v njegov izbor, hkrati pa želimo sočasno ali ‘čim prej’ tudi zbrati ustrezno dokumentacijo časa. Med predmeti odbiramo tiste, ki bodo v prihodnosti kot originalna muzejska dokazila najbolje označevala gorenjsko pokrajino v današnjem času.

Sproti tudi fotografsko dokumentiramo dogajanje na Gorenjskem. Zbiramo fotografije, ki so zelo pomemben in izpoveden dokument časa ter dopolnjujemo obsežno zbirko fototeke.

Ob skrbi za številne predmete in zbirke raziskujem in javnosti predstavljam različne zanimive teme in sklope zbirk iz področja novejše zgodovine na razstavah, v katalogih in zloženkah.