Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | 20 maja 2024

Scroll to top

Top

Kranjski Demos

Kranjski Demos

Nada Holynski je zbrala dragoceno gradivo o prelomnem osvobodilnem dogajanju v časih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. V »njeni« zbirki so tudi predvolilni plakati kranjskega Demosa.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa v nastajanju je napisal Vitomir Gros, za zgodovino pa ga je ohranil Peter Metlikovič. Pridobili smo ga v času delovanja študijskega krožka Kranjski Demos. Temeljne arhivske listine o delovanju Demosa in nekaterih njegovih strank sta Gorenjskemu muzeju darovala Peter Metlikovič in Andrej Šter. Svoje zapiske iz tistega časa je poklonil Ivo Bizjak.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa – Demokratične opozicije Slovenije.

Plakat za predvolilni shod gorenjskega Demosa v Kranju 31. marca 1990. Shod je bil izredno obiskan.

Arhiv Petra Metlikoviča

dokument datum listov
Program konvencija v dvorani Gorenjskega sejam 30.09.1992 3
Rezultati volitve v državni zbor – občina Kranj 1992,1996 2
Obvestila SKD Kranj okt.90 1
vabilo na letni zbor SKD Kranj 20.04.1991 1
Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija 21.09.1990 1
OO SKD Kranj 2.seja 6.09.1990 1
Osnutek k predlogu oblik dela regionalnega odbora   1
SKD vsem občinskim odborom – priprave na tabor 6.09.1990 1
SKD Kranj – zapisnik seje 24.01.1991 1
Naš tednik – Sava Kranj, glasilo 4.04.1990 1
glasovnica za volilni zbor SKD za Gorenjsko   1
Gorenjski glas – Odprte strani 8.11.1991 1
SKD Kranj – člani 12.06.1905 5
SKD Kranj – zapisnik 4.seje 13.12.1990 1
SKD člani sveta, IO in regijski predstavniki   4
SKD – politični program – predlog 27.01.1990 3
SKD – dodatna obvestila za 1.tabor 7.09.1990 1
SKD – program 1.tabora na Ptuju 15.09.1990 1
SKD  Kranj – 2.seja 6.09.1990 1
SKD Kranj – zapisnik 2.seje 6.09.1990 2
SKD – interno glasilo Informator 2/90 1990 6
SKD – Informator 1/90 27.06.1900 4
SKD Kranj – Obvestila št. 1 avgust 1990 avg.90 1
SKD – Komisija za socialno politiko in družino pri IO SKD 10.07.1990 1
Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija 21.09.1990 1
SKD – Naši pogledi, glasilo SKD, letnik 1, št. 3 5.08.1991 14
MKD – občinskim odborom in članom   1
SKD – Informator VI.1991 15.3.1991 (narobe 1990) 4
SKD – Statut 27.01.1989 5
Slovenec d.o.o. – občinskim odborom SKD 8.07.1991 1
SKD Kranj – Obvestila leto II št. 1(4) mar.91 4
MKD Kranj – ustanovni sestanek – zapisnik 20.12.1990 1
SKD Kranj – predlog programa dela   4
KS Stražišče in Jošt, župnija Šmartin, obnovljen sv. Jošt 12.09.1992 1
Naš dom Sab Justo – Na obisku svojih korenin 17.12.1992-10.1.1993 1
MKD – Srečanje mladih pri sv.Joštu nad Kranjem, plakat 14.10.1990 1
Anonimka zoper Petra Metlikoviča 16.10.1992 2
SKD KO Šenčur – vabilo na pogovor z mag. Angelco Žirovnik 12.06.1992 1
Vabilo na pogovor z Nacetom Polajnarjem v KS Čirče 19.06.1992 1
SKD – čestitka ob materinskem dnevu   1
MKD Grosuplje – tabor o metodah naravnega zdravljenja avg.92 1
Kat.prosveta Tinje – seminar Kristjan in politika 27.06.1992 1
Rokopisni zapis – o pedagoških vprašanjih   1
SKD – politični program – osnutek   2
SKD Kranj – glasilo Čas jun.92 2
SKD – Slovenija, ni nam vseeno, predstavitev in pristopnica   1
MKD – predstavitev   1
MKD – pristopnica   5
SKD – glasilo Informator 26.06.1991 10
SKD – glasilo Naši pogledi, letnik 1, št. 6 in 7 7.10.1991 16
SKD – naslovi udeležencev kulturnega tabora v Kranju 10.09.1991 1
LDS Kranj – vabilo na pogovor o podjetništvu 22.11.1991 1
SKD OO Jesenice – Vabilo na turni smuk v Luknjo v Vratih 5.05.1992 1
SKD Kranj – obvestilo o zasedenosti prostorov SKD, Poštna 3   1
SKD Kranj – informacije 1991 1
SKD Kranj – informacije 1991 1
SKD Šenčur – rokopisni zapisnik ustanovnega sestanka 20.09.1991 1
MKD – glasilo Informator 28.05.1991 4
Sava Kranj – Naš tednik 9.05.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik 5.09.1991 1
SKD Kranj – glasilo Čas, letnik 1991, št.1 avg.91 4
Sava Kranj – Naš tednik 29.08.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik 26.09.1991 2
Rokopisni zapis – o zgodovini krščanske demokracije 19.09.1991 1
Poslovodnemu odboru Save Kranj 10.06.1991 1
Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu   1
Sava Kranj – Naš tednik Odmev na Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu 9.05.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik Odgovor sindikata Metlikoviču   1
Sava Kranj – Naš tednik Delavci Tovarne velepnevmatika Metlikoviču   1
Sava Kranj – Naš tednik Direktor Splošnega sektorja prekine polemiko 23.05.1991 1
Pismo delavcem Tovarne velepnevmatika 21.05.1991 1
Pismo sindikalne podružnice VLP Metlikoviču 29.05.1991 1
SKD Krško – glasilo Novo upanje feb.91 2
Vabilo na igrico Mali princ v Naklem   1
Katalog razstave Andreje in Marjetke Dolinar   6
SKD Kranj – informacije   1
SKD Kranj – člani poleti 1991   12
SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, plakat 24.10.1991 1
SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, letak 24.10.1991 1
SKD Kranj – glasilo Čas letnik 1991 št. 2 okt.91 2
MKD – nalepke    
Seznam predsednikov svetov KS, rokopis   1
Seznam predsednikov svetov KS, tipkopis   2
SDZ Kranj – Člani 8.februarja 1990 8.02.1990 4
SDSS Kranj – člani 12.marca 1990 – dva izvoda 12.03.1990 4
SKD Kranj – člani po krajevnih skupnostih začetek 1990 5
SDZ Kranj – člani po krajevnih skupnostih začetek 1990 5
SDZ in SKD Kranj – člani po krajevnih skupnosti začetek 1990 25
SKD Kranj – glasilo Čas, posebna izdaja nov.94 6
SKD Kranj –  Cerkev, klerikalizem in SKD na TF v Ljubljani, plakat 8.01.1990 1
SKD Kranj – glasilo Čas nov.92 1
Predlog organizacije in delovanja SKD OO Kranj   1
SKD Kranj – 2.seja OO 6.09.1990 1
SKD – predstavitev, vabilo k včlanjevanju   1
SKD – I.tabor na Ptuju, gradiva 15.09.1990 5
Volilni odbor in njegove naloge, brošura 1990 8
Dodatna navodila za delov volilnih odborov 12.06.1905 2
MKD Kranj – ustanovitev, letak 14.10.1990 1
MKD Kranj – ustanovitev, letak 14.10.1990 1
MKD – predstavitev, pristopnica, 2 izvoda   2
SKD – Edinost, sreča, sprava, I.tabor SKD na Ptuju, vabilo 15.09.1990 1
Krščanski navdih v slikarstvu danes, razstava ob I.taboru SKD 15.-23.9.1990 1
Tri razglednice sv. Gore   3
Izjava o soglasju k kandidaturi   1
SKD Kranj – vabilo na zbor članov 23.01.1990 1
Gorenjski glas – Odprte strani Kujundžič Metlikoviču 2.02.1990 1
Uradni zaznamek – prijava groženj 20.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, naročilo oglasa 6.03.1990 1
Življenjepis Petra Metlikoviča 6.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, napoved 6.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, vabilo 6.03.1990 1
SKD – republiški kandidati, obvestilo in sezman 19.02.1990 2
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 19.02.1990 3
Popravek članka z dne 12.1.1990 12.01.1990 1
Gorenjski glas- pisma bralcev: Cesarjeva nova oblačila 16.02.1990 1
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 16.03.1990 4
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 12.03.1990 4
SKD Kranj – vloga na SO Kranj za financiranje SKD 14.01.1990 1
SKD Kranj – registracija SKD na Zavodu za statistiko 5.02.1990 5
SKD – Statut 27.01.1989 4
Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek 1.02.1990 1
SKD – 1.redni kongres, mapa z gradivi 27.01.1990 14
rokopisni listek z imeni, verjetno razdelilnik   1
Uradni zaznamek – prijava groženj, koncept,  original in štiri kopije 19.01.1990 6
Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek 1.02.1990 1
MKD – predstavitev, pristopnica   1
SKD Kranj – zbor članov, vabilo 23.01.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata 23.03.1990 1
SKD Kranj – naslovi prvega odbora SKD Kranj   1
SKD – osnutek političnega programa, štirje izvodi   4
MKD – božično-novoletno voščilo. Dva izvoda 20.12.1989 2
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
Gorenjski glas – Odprte strani o krščanski demokraciji 12.10.1990 4
SDSS Kranj – člani 12.marca 1990 12.03.1990 3
SKD Kranj – člani SKD Kranj: začetek   5
SKD Kranj – glasilo Čas, avgust 1991 št.1, trije izvodi avg.91 6
SKD Kranj – glasilo Čas, september-oktober 1993 št.2 sept.-okt. 1993 2
SKD – volilna razglednica – kadndiat Janez Jereb   1
Demos Kranj – Demos svetuje za volitve 12.4.1990 1990 1
SKD Kranj – ustanovitev, naslovi možnih članov, ki jih pošlje Peter Reberc, kuverta 20.12.1989 3
SKD Kranj – ustanovitev, spremni dopis Petra Reberca k seznamu 20.12.1989 1
SKD Kranj – ustanovitev, vabilo 20.12.1989 1
SKD Kranj – ustanovitev, listič z naslovi, rokopis   1
Dva časopisna izrezka – Delo, Slovenec   2
Občinska volilna komisija – obvestilo Petru Metlikoviču o kandidaturi za ZZD 19.03.1990 1
Gorenjski glas – Odprte strani, Blaž Kujundžič in Peter Metlikovič 23.03.1990 4
Demos – Stečajni požar v Sloveniji, Cankarjev dom 27.03.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – Pučnik v Kranju 30.03.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – kljukasti križ na Demosovem plakatu, grožnje z rdečim korpusom 30.03.1990 1
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
SDZ regijska konvencija, vabilo 26.03.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata 23.03.1990 1
Zeleni – predstavitev   1
Zeleni – pristopna izjava   1
SDZ – glasujte za SDZ, glasujte za Demos, predstavitev kandidatov za predsedstv oRS   1
Demos Kranj – navodila volilnim odborom in kandidatom Demosa v delovnih organizacijah 31.03.1990 1
Krajevna skupnost Stražišče – napoved predvolilne številke Sitarja 23.03.1990 1
Krajevna skupnost Stražišče – evidentiranje kandidatov za svet KS 21.03.1990 1
Demos – glasovnica z navodilom za glasovanje za Družbeno-politični zbor RS, štirje  izvodi   4
SDSS – Za svobodno Slovenijo, volilni program   1
SDZ – glas za SDZ je glas za samostojno Slovenijo, plakat, trije izvodi   3
SKD – politični program   1
Demos Kranj – Demos svetuje – volilna navodila, trije izvodi   3
Demos – kadnidati Demosa za Zbor združenega dela RS   1
SKD – žiro račun pri Ljubljanski banki   2
Demokracija leto 2 št. 3, kandidati Demosa 3.04.1990 16
Demos in Jože Pučnik – velikonočno voščilo, trije izvodi   3
Volilni rezultati v občini Kranj – predsednik  in člani predsedstva RS 9.04.1990 15
Volitilni rezultati v 7.volilni enoti – družbeno-politični zbor skupščine RS 10.04.1990 4
Demos – Če želimo spremembo, volimo naše kandidate. Predsednik  in člani predsedstva RS   1
Franc Miklavčič odpoveduje svojo udeležbo na shodu na Šmarjetni gori 12.5.1990 4.05.1990 1
Demos – del plakata   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, oblikovanje plakata 23.02.1990 1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat kopija 23.02.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, plakat, ki je bil nalepljen 23.03.1990 1
SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat, trije izvodi   3
SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, dva izvoda   2
SKD – Politični program – osnutek   1
SKD – Politični program – osnutek   1
Demos – Slovenci za mejami, plakat   1
Demos – Slovenci za mejami, plakat   1
SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat   1
SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, plakat   1
SKD – Bogu otroci, domovini sinovi, nikomur hlapci, plakat   1
Demos Kranj – 1.razgovor o ustanovitvi kranjske opozicije nov.89 1
Demos Kranj – Prvi sestanek opozicijski skupin občine Kranj 23.11.1989 1
Demos Kranj – Drugi sestanek opozicijskih skupin občine Kranj 6.12.1989 1
Seznam clanov predsedstva OK ZKS Kranj 26.05.1989 4
Demos – Program demokratične opozicije Slovenije   3
SKD Kranj – Organizgram, rokopis   1
demos kranj – 1.seja 1991 –  9.1.1991 9.01.1990 1
demos kranj –  2.seja 1991 – 16.1.1991 16.01.1991 1
demos kranj – 3.seja 1991 – 23.1.1991 23.01.1991 1
demos kranj predsedstvo – 4.seja 30.1.1991 30.01.1991 1
demos kranj predsedstvo – 5.seja 12.2.1991 12.02.1991 2
demos kranj predsedstvo – 6.seja 19.2.1991 19.02.1991 1
demos kranj predsedstvo – 8.seja 6.3.1991 6.03.1991 1
demos kranj – 6.seja 18.1.1990 18.01.1990 1
demos kranj – 3.seja 20.12.1989 20.12.1989 2
demos kranj – 4.seja 27.12.1989 27.12.1989 1
demos kranj – 5.seja 8.1.1990 8.01.1990 2
demos kranj – 7.seja 24.1.1990 24.01.1990 1
demos kranj – 8.seja 28.1.1990 28.01.1990 1
demos kranj – 9.seja 31.1.1990 31.01.1990 1
demos kranj – 10.seja 7.2.1990 7.02.1990 1
demos kranj – javna seja o financiranju Demosa v predvolilnem obdobju 13.02.1990 1
demos kranj – 11.sestanek 14.2.1990, dva izvoda 14.02.1990 2
demos kranj – 12.sestanek 21.2.1990 21.02.1990 3
demos kranj – 13.sestanek 28.2.1990 28.02.1990 1
demos kranj – 14.sestanek 7.3.1990 7.03.1990 1
demos kranj – 16.sestanek 21.3.1990 21.03.1990 2
demos kranj – 18.sestanek 4.4.1990, dva izvoda 4.04.1990 2
demos kranj – 20.sestanek 18.4.1990, rokopis 18.04.1990 2
demos kranj – 21.sestanek 25.4.1990 25.04.1990 1
demos kranj – 22.sestanek 28.4.1990 28.04.1990 1
demos kranj – 25.sestanek 17.5. 1990, rokopis 17.05.1990 1
demos kranj – 26.sestanek 23.5.1990 23.05.1990 1
demos kranj – 28.sestanek 1.6.1990, rokopis 1.06.1990 1
demos kranj –  27.sestanek 26.5.1990 26.05.1990 1
demos kranj – 29.sestanek 6.6.1990 6.06.1990 1
demos kranj –  31.sestanek 25.7.1990 25.07.1990 1
demos kranj – 33.sestanek 22.8.1990, dva izvoda 22.08.1990 2
demos kranj – 34.sestanek 29.8.1990 29.08.1990 1
demos kranj – 35.sestanek 5.8.1990 5.08.1990 1
demos kranj – 37.sestanek 19.9.1990 19.09.1990 1
demos kranj –  izredni sestanek 23.9.1990 23.09.1990 1
demos kranj – 38.sestanek 3.10.1990 3.10.1990 1
demos kranj – 39.seja 10.10.1990 10.10.1990 1
demos kranj – 40.sestanek 24.10.1990 24.10.1990 1
demos kranj – izredni sestanek 17.11.1990 17.11.1990 1
demos kranj – 41.sestanek 7.11.1990 7.11.1990 1
demos kranj – 42.sestanek 14.11.1990 14.11.1990 1
demos kranj – 43.sestanek 28.11.1990 (na hrbtni strani mesečni obračun stroškov) 28.11.1990 2
demos kranj – 44.seja 5.12.1990 5.12.1990 1
demos kranj – 45.seja 12.12.1990 12.12.1990 1
demos kranj – 46.seja 18.12.1990 18.12.1990 1
demos kranj –  kadrovska komisija 3.seja 8.2.1991 8.02.1991 1
demos kranj – kadrovska komisija 4.seja 22.2.1991 22.02.1991 1
demos – dodatna navodila za volitve 6.03.1990 1
demos – Navodila za določanje list za DPZ 5.03.1990 1
demos – Pravila kluba poslancev Demos – osnutek, trije izvodi 7.05.1990 1
demos kranj – Poslovnik Demosa Kranj – osnutek 5.09.1990 1
demos kranj – prevzem ključev sobe v Evropi, rokopis 22.08.1990 1
SKD – politični program, osnutek   1
demos kranj – vodilni člani   1
Rudi Tavčar – odstop od kandidatura za ZZS RS 28.03.1990 1
Slovenska obrtniška stranka – statut za gorenjsko 27.12.1990 1
Slovenska obrtniška stranka – program za Gorenjsko in občino Kranj   1
SDZ Kranj –  volilna pravila 19.12.1989 19.12.1989 1
SDZ Kranj –  ustanovitev, statutarni sklep  19.12.1989 19.12.1989 1
demos kranj – kadnidati Demosa za funkcije v SO Kranj   1
Sava Kranj – Naš tednik, stavka 23.08.1990 1
Izvoljeni v ZZD, rokopis   1
Izvoljeni v DPZ, rokopis   1
Izvoljeni v ZKS, rokopis    
demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis   1
demos kranj – seznam izvoljenih ?, rokopis   1
SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov   1
SKD Kranj – pristopnica Frank Dovč 7.01.1990 1
Demos za slovensko vojsko   1
Rokopisni zapisnik – Dr. Pučnik, Jošt začetek 1992 1
Demos vabi na gorenjski shod 31.3.1990 31.03.1990 1
Demos vabil na predvolilni shod v Ljubljani 5.4.1990, plakat 5.04.1990 1
Obrazec – soglasje za kandidaturo   1
Obrazec – predlog liste kandidatov za DPZ   1
Občinska volilna komisija potrdi kandidaturo Petra Metlikovič za ZZD 26.03.1990 1
Zlatko Bajželj – Mafija na oblasti, tipkopis   1
Uradni list SRS – zakon o volitvah 23.02.1990 2
Demos Kranj – račun za oglas za gorenjski shod v Družini 30.03.1990 1
Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak 23.02.1990 1
Gorenjski glas – program pri spremljanju volilne kampanje 16.02.1990 3
Seznam predsednikov svetov krajevnih skupnosti   2
Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili, osnutek   1
Demos Kranj – zavrnitev premajhne podpore s strani IS SO 7.03.1990 1
SKD – o plakatih 5.03.1990 1
Demos Kranj – lista prisotnosti 14.seja 7.03.1990 1
Demos Kranj – lista prisotnosti 13.seja 28.02.1990 1
Demos Kranj – razdelilnik za plakate po KS   1
IS SO Kranj – dodelitev podpore Demosu 7.02.1990 2
Občinska volilna komisija delovnim organizacija itd. 8.02.1990 1
Občinska volilna predsednikom delavskih svetov itd.   1
Volilne enote za ZZD   8
seznam odgovornih za KS, razdelilnik   1
Naslovi funkcionarjev Demosa, rokopis   1
Vabilo na slikarsko razstavo   1
trije rokopisni listki   3
Izrezek iz Gorenjskega glasa: poslanska pisarna Demosa v Radovljici   1
Obrazec: soglasje k kandidaturi, štirje izvodi   4
Demos Kranj – kadrovski odbor, iskanje članov svetov zavodov   1
Saznam zavodov, za katere odgovarja SO Kranj   1
SKZ-SLS vabilo na občni zbor v Naklem 25.03.1991 1
Demos Kranj – 7.seja 27.2.1991 27.02.1991 1
Cene kopirnih aparatov   2
SO Kranj – ocena kadrovskih sprememb 12.02.1991 1
Demos Kranj – Demos svetuje, navodila volilcem, štirje izvodi   4
SO Kranj – soglasje k imenovanju vodje Temeljnega sodišča v Kranju 19.12.1989 1
SO Kranj – soglasje k imenovanjem 19.12.1989 1
Demos – predvolilni letak – Jože Pučnik   1
demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis   1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, letak 23.03.1990 1
Demos Kranj – kandidati Demosa v krajevnih skupnosti, zbori volilcev, trije izvodi   1
MKD Kranj – ustanovitev, srečanje mladih pri sv.Joštu, letak 14.10.1990 1
Demos Kranj – razdelilnik predvolilnih “plonk cegelcev”, dva izvoda 1.04.1990 1
Občina Kranj – rezultati glasovanja za predsednika predsedstva   1
nekateri volilni rezultati, rokopisni izpisi na listkih   5
Zele ni Kranja – predstavitev programa, letak 30.03.1990 1
Demos Kranj – Demos svetuje, osnutek, trije izvodi   5
Volilni odbor in njegove naloge, brošura   8
Uradni list SRS – zakon o volitvah 29.12.1989 134
Osnutki neizdelanih plakatov   4
Demos Kranj – volilni štab (po državni shemi)   3
Demos – Vloga kadrovskih služb v občinah 5.06.1990 1
Demos – Imenovanje svetov za SLO in DS 29.05.1990 1
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
Demos Kranj – Zahteva za izdajo potrdila za zaupnike na voliščih apr.90 21
Demos Kranj – Članom volilnih odborov 31.03.1990 1
Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom Demosa, dva izvoda 4.04.1990 2
Del seznama volišč v Stražišču   1
Demos Kranj – Narodna sprava, osnutka platakov   2
Demos – Volitve v ZZS, določitev predstavnikov na voliščih 27.03.1990 3
Demos Kranj – Rekreacijski pohod okoli žice okupiranega Brda 22.04.1990 2
Osnutki neizdelanih plakatov   4
Demos Kranj – Pravila kluba odbornikov, predlog, dva izvoda 8.05.1990 2
Demosovim odbornikom v občinski skupščini Kranj 3.05.1990 1
Demosovi delegati v SO Kranj   1
Izrezek iz Dela – Demos predstavlja program   1
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore SO Kranj   5
Kopije volilnih zakonov   12
Člani kluba poslancev   2
Demos Kranj – pogovor o materialnih možnostih za delovanje novih strank, dva izvoda   2
Obrazec: Predlog kandidature za SO, izjava   1
Obrazec: Predlog kandidature za SO   1
Nastal je Demos, osnutek besedila   2
SKD Kranj – izvleček zapisnika 12.2.1990 12.02.1990 1
Spoštovani prijatelj – rokopis nagovora podpornikom Demosa   2
Demos – Sodelovanje na zborih volilcev   3
Socializem je že tako razvit, da ni več dela za vse 1990 3
Demos Kranj – Delovna mesta, plakat, dva izvoda 16.03.1990 3
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak 23.02.1990 1
Demos Kranj – Predstavitev Demosa, občni zbor kmečke stranke v Žabnici 17.02.1990 1
Listek z naslovi  – po krajevnih skupnostih?   1
Sava Kranj – naš tednik 8.02.1990 2
Demos Kranj – Poročilo volilnega štaba   3
Demos Kranj – Zahteva po javni objavi kadrov in premoženja strank v DPZ, dva izvoda 15.02.1990 2
Demos Kranj – Delovna mesta, letak, dva izvoda 16.03.1990 2
Demos – Program demokratične opozicije Slovenije   3
Premislimo še enkrat, osnutek letaka   1
SDZ – 12 konkretnih pobud za prvo zasedanje Skupščine SRS, dva izvoda   2
Telegonski imenik organov občine Kranj   12
Demos – Volite Demos, letak   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat, dva izvoda   2
Izjava DPD Svoboda Stražišče v podporo Odboru za varstvo človekovih pravic 13.-17.12.1988 1
Marta Kunaver, zloženka razstave v Stražišču 13.-17.12.1988 1
DPD Svoboda Stražišče, Stražiški kulturni teden, program 13.-17.12.1988 1
Marko Pogačnik piše Petru Metlikoviču, ovojnica, razglednica, fotografija 12.11.1987 3
DPD Svoboda Stražišče, Sestanek Galerije dom, zapisniki 19.09.1988 3
Matej Metlikovič: Križev pot, zloženka razstave v Trnovem 1988 1
Štiri fotografije – otvoritev razstave, risbe   4
SKD Kranj – Odprtje računa pri Službi družbenega knjigovodstva feb.90 10
SKD Kranj – dve pristopni izjavi   2
SKD Kranj – Zapisnik seje OO in predsednikov KO 16.02.1993 1

 

 

Arhiv Andreja Štera

dokument datum strani
Delo – Preveč jastrebov v kranjskem gnezdu 22.12.1990 1
SDZ Kranj – Anketni list, pristopnica   1
SDZ – Zapis seje sveta 29.05.1990 3
SDZ – Sporočilo odborom SDZ 30.05.1990 1
SDZ Kranj – Seznam članov 8.02.1990 4
SDZ Kranj – Sestanek IO, zapisnik 19.02.1990 2
SDZ Kranj – Prošnja za dodelitev prostorov 12.09.1990 1
SDZ Kranj – Sklepi in zaključki odbora SDZ 11.6.1990 12.06.1990 1
SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO 10.09.1990 1
SDZ – Draga članica, dragi član SDZ   1
SDZ – Člani IO   3
Zapisnik 4.seje vseh zborov Skupščine RS   5
SDZ Kranj – Seznam članov 8.06.1990 4
Andrej Šter: Pismo delavcem Kompas Hertza 12.09.1990 1
Andrej Šter: Ali ni več dovolj mrzlo? O prenoviteljih 1990 1
Demos Kranj – Vabilo na Šmarjetno goro 12.5.1990 7.05.1990 1
Demos Kranj – Vabilo na sestanek političnih strank pred skupščinsko konstituanto 4.5.1990 30.04.1990 1
Demos Kranj – protest proti vpoklicu izvoljenih na vojaške vaje 30.04.1990 2
Demos Kranj – Demosovi odborniko v SO Kranj 3.05.1990 1
Poročilo volilnega štaba Demosa Kranj po drugem delu volitev 30.04.1990 1
Demosovi delegati v SO Kranj   1
Demokracija – Vabilo na shod SDZ na Šmarjetni gori 29.9.1990 25.09.1990 1
Volilni odbor in njegove naloge, brošura   16
Dodatna navodila za delo volilnih odborov   1
Demos, Jože Pučnik: Velikonočno voščilo 1990 1
SDZ Kranj – Priglasitev rekreacijskega pohoda ob žici okupiranega Brda 10.04.1990 1
Poročilo volilnega štaba Demosa – združene opozicije Kranja   3
Demos Kranj – Kandidati za delegate za zbor krajevnih skupnosti, z navodili za volitve 1
Demos Kranj – Volilna navodila   1
Demos Kranj – Rekreacijski pohod ob žici okupiranega Brda, za izvolitev V. Grosa 21.04.1990 1
Demos Kranj – Obrazec priznanja za teko ob žici okupiranega Brda, dva izvoda 21.04.1990 2
Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 1 in agitacija za Jožeta Pučnika 1
Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 2 in agitacija za Jožeta Pučnika 1
Demos Kranj – letak za Jožeta Pučnika, tek ob žici okupiranega Brda 1
SDZ – Volilni letak za člane predsedstva SRS in DPZ iz vrst SDZ   1
Demos Kranj – Sporočilo volilnim odborom 31.03.1990 1
Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom kandidatov Demosa 5.04.1990 1
Demos Kranj – Volilnim odborom v delovnih organizacijah 31.03.1990 1
Demos Kranj – Vsem kandidatom Demosa za zbor združenega dela 31.03.1990 2
Demos Kranj – Volilna navodila   1
Andrej Šter: Zahteva za razveljavitev zborov volilcev v Sloveniji 1
SDZ Kranj – Izjava za javnost, o uničevanju plakatov   1
Demos Kranj – Demos svetuje, volilna navodila, letak, dva izvoda 2
Demos Kranj – Vabilo na tiskovno konferenco 10.4.1990 6.04.1990 1
Demos – Določitev predstavnikov Demosa na voliščih za ZZD 27.03.1990 3
SDZ Kranj – Glas za kranjskega župana 14.03.1990 1
Občinska volilna komisija – Obvestilo kandidatom za ZSK in ZO 9.03.1990 1
SDZ – Obvestila o predvolilnih načrtih SDZ in Demosa marec-april 1990 1
Služba družbenega knjigovodstva – odprtje računa za SDZ Kranj 22.02.1990 2
Občinska volilna komisija – Potrditev kandidatne liste SDZ za DPZ mar.90 1
SDZ – napoved konvencije za Gorenjsko 3.04.1990 1
SDZ Kranj – Zapisnik 12.sestanka IO SDZ 12.03.1990 1
Kandidati Demosa za DPZ v volilnih enotah 1 in 2, rokopis   1
Demos Kranj – zapisnik 14.seje 2.03.1990 1
Demos Kranj – zapisnik 14.seje 21.02.1990 3
Andrej Šter: Protest proti politizaciji kulturnega praznika 12.06.1905 1
Gorenjski kandidati SDZ za DPZ S RS 26.02.1990 1
Andrej Šter: Slovenske začimbe v vojaškem pasulju, odgovor na pisanje B.Ježa v Delu 11.03.1990 2
Pristopna izjava k SDZ   1
SDZ – Za lepo starost, letak   1
SDZ – 12 konkretnih pobud SDZ na prvem delovne zasedanju RS SRS 1
SDZ – Za pravice žensk   1
SDZ Kranj – Zapisnik 11. seje  IO 5.03.1990 1
SDZ Kranj – Zapisnik 10.seje IO 19.02.1990 2
Gorenjski glas: Vitomir Gros in Andrej Šter proti Stanetu Boštjančiču 23.03.1990 1
Občinska volilna komisija potrjuje prejem kandidatne liste SDZ 9.03.1990 1
SDZ – Zahteva po menjavi Petra Venclja z Rudijem Šeligo na prvem mestu liste v 7.volilni enoti 8.03.1990 1
Lista kadnidatov SDZ za DPZ v volilni enoti 7   1
Zapisnik sestanka SDZ za Gorenjsko 26.02.1990 1
Volilna pravila SDZ za volitev kandidatov v volilni enoti 7 26.02.1990 1
Navodilna za določanje list za DPZ 5.03.1990 1
SDZ Gorenjske –  Zapisnik o delu organa, ki je določil listo kandidatov za delegacijo DPZ 26.02.1990 1
Izpolnjeni obrazci o soglasju k kandidaturi, sedem januar-februar 1990 4
SDZ Kranj – zapisnik seje 12.02.1990 1
Vprašanje vodstvu gimnazije Kranj feb.90 1
Demos Kranj – pogodba o najemu prostorov 22.02.1990 1
Demos – navodila za zbore volilcev v KS 16.02.1990 1
Andrej Šter: Protest proti cenzuri pošte 9.02.1990 1
SDZ Kranj – razni obrazci o registraciji ipd.   5
SDZ – Statu SDZ 6.01.1990 3
SDZ Kranj – Vabilo na zbor članov 12.02.1990 1
Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, Delo – Sobotna priloga, pisma bralcev 3.02.1990 1
Kandidati za DPZ RS v volilni enoti 7   1
SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO 5.02.1990 1
Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, objavljeno 20.1.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 8. seje 29.01.1990 1
Andrej Šter: Koga moti nova stavba UNZ? 1.02.1990  
Izrezek iz Dela – o novi stavbi UNZ 31.01.1990 1
Demos – sestanek z občinsko volilno komisijo za vključitev dveh članov Demosa vanjo 31.01.1990 2
Andrej Šter: Pod partijsko zastavo?   1
SDZ Kranj – vabilo na 8.sejo IO 29.01.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – odgovo SO Kranj na zahteve Demosa 12.01.1990 1
Občinska volilna komisija vabi Demos na pogovor 24.01.1990 1
Demos Kranj – napoved pogovora z Jožetom Mencingerjem 30.01.1990 1
Demos Kranj – Ponudba TV Ljubljana za sodelovanje 23.01.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 7. seje 22.01.1990 1
Demos Kranj – napoved pogovora z Dimitrijem Ruplom 23.01.1990 1
Program demokratične opozicije Slovenije   3
SDZ Kranj – zapisnik 6. seje 15.01.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 5. seje 11.01.1990 1
SDZ Kranj – rezervacija skupščinske dvorane za pogovor z J.Mencingerjem 5.01.1990 1
SDZ – povabilo k sodelovanju 10.12.1989 1
Demos Kranj – Izjava za javnost št. 1 (volilna komisija) 8.01.1990 3
Demos Kranj – Zahteva za razveljavitev sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 4.01.1990 2
Demos Kranj – Izjava za javnost (volilna komisija) jan.90 1
Demos Kranj – Razrešitev in imenovanje občinske volilne komisije 27.12.1989 3
SDZ Kranj – vabilo na 5.sestanek    1
SDZ Kranj – zapisnik 4. seje 3.01.1990 2
Demos Kranj – sestanek s predstavniki sredstev javnega obveščanja 1
SDZ Kranj – vabilo na 4.sestanek  3.01.1900 1
SDZ Kranj – vabilo na 3.sestanek  27.12.1989 1
SDZ Kranj – zapisnik 3. seje 27.12.1989 1
SDZ Kranj – vabilo na 2.sestanek  21.12.1989 1
SDZ Kranj – zapisnik 2. seje 21.12.1989 2
SDZ Kranj – seznam članov 1.01.1990 2
SDZ – jevidentiranji člani iz kranjske občine   2
SDZ Kranj – Člani, ki so pristopili na ustanovnem zboru 19.12.1989 3
SDZ Kranj – Izvleček iz zapisnika 2.seje 22.12.1989 1
Andrej Šter – Pismo, poslano Mladini, Demokraciji   2
SDZ Kranj – Kandidati za člane IO, nadzornega odbora   1
Majniška deklaracija – list za podpisnike   1
SDZ Kranj – Vabilo na ustanovno skupščino podružnice SDZ   1
SDZ Kranj – Vabilo na prvi sestanek iniciativnega odbora 27.11.1989 22.11.1989 1
SDZ – pristopna izjava   1
SDZ – Zapisnik 3.seje 11.12.1989 2
SDZ Kranj – sestanek z OK SZDL 11.12.1989 1
SDZ Kranj – Zapisnik 2.sestanka iniciativnega odbora 6.12.1989 2
SDZ Kranj – Zapisnik 1.sestanka iniciativnega odbora 27.11.1989 3
SDZ- Odbor SDZ v vsako slovensko občino 30.10.1989 1
Predsedstvo OK ZKS Kranj 26.05.1989 4
SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov   1
SDZ za Evropo – Program SDZ, brošura   24

 

 

Dostopnost

Na spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno. Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta. Piškotke lahko popolnoma izbrišete oziroma onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Navodila se nahajajo v sekciji pomoč vašega brskalnika. V primeru, da boste piškotke popolnoma izključili, vam morda kakšna izmed funkcionalnosti na spletnem mestu ne bo delovala.

Zapri