Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | November 12, 2019

Scroll to top

Top

Kranjski Demos

Kranjski Demos

Nada Holynski je zbrala dragoceno gradivo o prelomnem osvobodilnem dogajanju v časih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. V »njeni« zbirki so tudi predvolilni plakati kranjskega Demosa.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa v nastajanju je napisal Vitomir Gros, za zgodovino pa ga je ohranil Peter Metlikovič. Pridobili smo ga v času delovanja študijskega krožka Kranjski Demos. Temeljne arhivske listine o delovanju Demosa in nekaterih njegovih strank sta Gorenjskemu muzeju darovala Peter Metlikovič in Andrej Šter. Svoje zapiske iz tistega časa je poklonil Ivo Bizjak.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa – Demokratične opozicije Slovenije.

Plakat za predvolilni shod gorenjskega Demosa v Kranju 31. marca 1990. Shod je bil izredno obiskan.

Arhiv Petra Metlikoviča

dokument datum listov
Program konvencija v dvorani Gorenjskega sejam 30.09.1992 3
Rezultati volitve v državni zbor – občina Kranj 1992,1996 2
Obvestila SKD Kranj okt.90 1
vabilo na letni zbor SKD Kranj 20.04.1991 1
Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija 21.09.1990 1
OO SKD Kranj 2.seja 6.09.1990 1
Osnutek k predlogu oblik dela regionalnega odbora   1
SKD vsem občinskim odborom – priprave na tabor 6.09.1990 1
SKD Kranj – zapisnik seje 24.01.1991 1
Naš tednik – Sava Kranj, glasilo 4.04.1990 1
glasovnica za volilni zbor SKD za Gorenjsko   1
Gorenjski glas – Odprte strani 8.11.1991 1
SKD Kranj – člani 12.06.1905 5
SKD Kranj – zapisnik 4.seje 13.12.1990 1
SKD člani sveta, IO in regijski predstavniki   4
SKD – politični program – predlog 27.01.1990 3
SKD – dodatna obvestila za 1.tabor 7.09.1990 1
SKD – program 1.tabora na Ptuju 15.09.1990 1
SKD  Kranj – 2.seja 6.09.1990 1
SKD Kranj – zapisnik 2.seje 6.09.1990 2
SKD – interno glasilo Informator 2/90 1990 6
SKD – Informator 1/90 27.06.1900 4
SKD Kranj – Obvestila št. 1 avgust 1990 avg.90 1
SKD – Komisija za socialno politiko in družino pri IO SKD 10.07.1990 1
Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija 21.09.1990 1
SKD – Naši pogledi, glasilo SKD, letnik 1, št. 3 5.08.1991 14
MKD – občinskim odborom in članom   1
SKD – Informator VI.1991 15.3.1991 (narobe 1990) 4
SKD – Statut 27.01.1989 5
Slovenec d.o.o. – občinskim odborom SKD 8.07.1991 1
SKD Kranj – Obvestila leto II št. 1(4) mar.91 4
MKD Kranj – ustanovni sestanek – zapisnik 20.12.1990 1
SKD Kranj – predlog programa dela   4
KS Stražišče in Jošt, župnija Šmartin, obnovljen sv. Jošt 12.09.1992 1
Naš dom Sab Justo – Na obisku svojih korenin 17.12.1992-10.1.1993 1
MKD – Srečanje mladih pri sv.Joštu nad Kranjem, plakat 14.10.1990 1
Anonimka zoper Petra Metlikoviča 16.10.1992 2
SKD KO Šenčur – vabilo na pogovor z mag. Angelco Žirovnik 12.06.1992 1
Vabilo na pogovor z Nacetom Polajnarjem v KS Čirče 19.06.1992 1
SKD – čestitka ob materinskem dnevu   1
MKD Grosuplje – tabor o metodah naravnega zdravljenja avg.92 1
Kat.prosveta Tinje – seminar Kristjan in politika 27.06.1992 1
Rokopisni zapis – o pedagoških vprašanjih   1
SKD – politični program – osnutek   2
SKD Kranj – glasilo Čas jun.92 2
SKD – Slovenija, ni nam vseeno, predstavitev in pristopnica   1
MKD – predstavitev   1
MKD – pristopnica   5
SKD – glasilo Informator 26.06.1991 10
SKD – glasilo Naši pogledi, letnik 1, št. 6 in 7 7.10.1991 16
SKD – naslovi udeležencev kulturnega tabora v Kranju 10.09.1991 1
LDS Kranj – vabilo na pogovor o podjetništvu 22.11.1991 1
SKD OO Jesenice – Vabilo na turni smuk v Luknjo v Vratih 5.05.1992 1
SKD Kranj – obvestilo o zasedenosti prostorov SKD, Poštna 3   1
SKD Kranj – informacije 1991 1
SKD Kranj – informacije 1991 1
SKD Šenčur – rokopisni zapisnik ustanovnega sestanka 20.09.1991 1
MKD – glasilo Informator 28.05.1991 4
Sava Kranj – Naš tednik 9.05.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik 5.09.1991 1
SKD Kranj – glasilo Čas, letnik 1991, št.1 avg.91 4
Sava Kranj – Naš tednik 29.08.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik 26.09.1991 2
Rokopisni zapis – o zgodovini krščanske demokracije 19.09.1991 1
Poslovodnemu odboru Save Kranj 10.06.1991 1
Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu   1
Sava Kranj – Naš tednik Odmev na Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu 9.05.1991 1
Sava Kranj – Naš tednik Odgovor sindikata Metlikoviču   1
Sava Kranj – Naš tednik Delavci Tovarne velepnevmatika Metlikoviču   1
Sava Kranj – Naš tednik Direktor Splošnega sektorja prekine polemiko 23.05.1991 1
Pismo delavcem Tovarne velepnevmatika 21.05.1991 1
Pismo sindikalne podružnice VLP Metlikoviču 29.05.1991 1
SKD Krško – glasilo Novo upanje feb.91 2
Vabilo na igrico Mali princ v Naklem   1
Katalog razstave Andreje in Marjetke Dolinar   6
SKD Kranj – informacije   1
SKD Kranj – člani poleti 1991   12
SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, plakat 24.10.1991 1
SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, letak 24.10.1991 1
SKD Kranj – glasilo Čas letnik 1991 št. 2 okt.91 2
MKD – nalepke    
Seznam predsednikov svetov KS, rokopis   1
Seznam predsednikov svetov KS, tipkopis   2
SDZ Kranj – Člani 8.februarja 1990 8.02.1990 4
SDSS Kranj – člani 12.marca 1990 – dva izvoda 12.03.1990 4
SKD Kranj – člani po krajevnih skupnostih začetek 1990 5
SDZ Kranj – člani po krajevnih skupnostih začetek 1990 5
SDZ in SKD Kranj – člani po krajevnih skupnosti začetek 1990 25
SKD Kranj – glasilo Čas, posebna izdaja nov.94 6
SKD Kranj –  Cerkev, klerikalizem in SKD na TF v Ljubljani, plakat 8.01.1990 1
SKD Kranj – glasilo Čas nov.92 1
Predlog organizacije in delovanja SKD OO Kranj   1
SKD Kranj – 2.seja OO 6.09.1990 1
SKD – predstavitev, vabilo k včlanjevanju   1
SKD – I.tabor na Ptuju, gradiva 15.09.1990 5
Volilni odbor in njegove naloge, brošura 1990 8
Dodatna navodila za delov volilnih odborov 12.06.1905 2
MKD Kranj – ustanovitev, letak 14.10.1990 1
MKD Kranj – ustanovitev, letak 14.10.1990 1
MKD – predstavitev, pristopnica, 2 izvoda   2
SKD – Edinost, sreča, sprava, I.tabor SKD na Ptuju, vabilo 15.09.1990 1
Krščanski navdih v slikarstvu danes, razstava ob I.taboru SKD 15.-23.9.1990 1
Tri razglednice sv. Gore   3
Izjava o soglasju k kandidaturi   1
SKD Kranj – vabilo na zbor članov 23.01.1990 1
Gorenjski glas – Odprte strani Kujundžič Metlikoviču 2.02.1990 1
Uradni zaznamek – prijava groženj 20.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, naročilo oglasa 6.03.1990 1
Življenjepis Petra Metlikoviča 6.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, napoved 6.03.1990 1
SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, vabilo 6.03.1990 1
SKD – republiški kandidati, obvestilo in sezman 19.02.1990 2
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 19.02.1990 3
Popravek članka z dne 12.1.1990 12.01.1990 1
Gorenjski glas- pisma bralcev: Cesarjeva nova oblačila 16.02.1990 1
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 16.03.1990 4
Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču 12.03.1990 4
SKD Kranj – vloga na SO Kranj za financiranje SKD 14.01.1990 1
SKD Kranj – registracija SKD na Zavodu za statistiko 5.02.1990 5
SKD – Statut 27.01.1989 4
Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek 1.02.1990 1
SKD – 1.redni kongres, mapa z gradivi 27.01.1990 14
rokopisni listek z imeni, verjetno razdelilnik   1
Uradni zaznamek – prijava groženj, koncept,  original in štiri kopije 19.01.1990 6
Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek 1.02.1990 1
MKD – predstavitev, pristopnica   1
SKD Kranj – zbor članov, vabilo 23.01.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata 23.03.1990 1
SKD Kranj – naslovi prvega odbora SKD Kranj   1
SKD – osnutek političnega programa, štirje izvodi   4
MKD – božično-novoletno voščilo. Dva izvoda 20.12.1989 2
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
Gorenjski glas – Odprte strani o krščanski demokraciji 12.10.1990 4
SDSS Kranj – člani 12.marca 1990 12.03.1990 3
SKD Kranj – člani SKD Kranj: začetek   5
SKD Kranj – glasilo Čas, avgust 1991 št.1, trije izvodi avg.91 6
SKD Kranj – glasilo Čas, september-oktober 1993 št.2 sept.-okt. 1993 2
SKD – volilna razglednica – kadndiat Janez Jereb   1
Demos Kranj – Demos svetuje za volitve 12.4.1990 1990 1
SKD Kranj – ustanovitev, naslovi možnih članov, ki jih pošlje Peter Reberc, kuverta 20.12.1989 3
SKD Kranj – ustanovitev, spremni dopis Petra Reberca k seznamu 20.12.1989 1
SKD Kranj – ustanovitev, vabilo 20.12.1989 1
SKD Kranj – ustanovitev, listič z naslovi, rokopis   1
Dva časopisna izrezka – Delo, Slovenec   2
Občinska volilna komisija – obvestilo Petru Metlikoviču o kandidaturi za ZZD 19.03.1990 1
Gorenjski glas – Odprte strani, Blaž Kujundžič in Peter Metlikovič 23.03.1990 4
Demos – Stečajni požar v Sloveniji, Cankarjev dom 27.03.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – Pučnik v Kranju 30.03.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – kljukasti križ na Demosovem plakatu, grožnje z rdečim korpusom 30.03.1990 1
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
SDZ regijska konvencija, vabilo 26.03.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata 23.03.1990 1
Zeleni – predstavitev   1
Zeleni – pristopna izjava   1
SDZ – glasujte za SDZ, glasujte za Demos, predstavitev kandidatov za predsedstv oRS   1
Demos Kranj – navodila volilnim odborom in kandidatom Demosa v delovnih organizacijah 31.03.1990 1
Krajevna skupnost Stražišče – napoved predvolilne številke Sitarja 23.03.1990 1
Krajevna skupnost Stražišče – evidentiranje kandidatov za svet KS 21.03.1990 1
Demos – glasovnica z navodilom za glasovanje za Družbeno-politični zbor RS, štirje  izvodi   4
SDSS – Za svobodno Slovenijo, volilni program   1
SDZ – glas za SDZ je glas za samostojno Slovenijo, plakat, trije izvodi   3
SKD – politični program   1
Demos Kranj – Demos svetuje – volilna navodila, trije izvodi   3
Demos – kadnidati Demosa za Zbor združenega dela RS   1
SKD – žiro račun pri Ljubljanski banki   2
Demokracija leto 2 št. 3, kandidati Demosa 3.04.1990 16
Demos in Jože Pučnik – velikonočno voščilo, trije izvodi   3
Volilni rezultati v občini Kranj – predsednik  in člani predsedstva RS 9.04.1990 15
Volitilni rezultati v 7.volilni enoti – družbeno-politični zbor skupščine RS 10.04.1990 4
Demos – Če želimo spremembo, volimo naše kandidate. Predsednik  in člani predsedstva RS   1
Franc Miklavčič odpoveduje svojo udeležbo na shodu na Šmarjetni gori 12.5.1990 4.05.1990 1
Demos – del plakata   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, oblikovanje plakata 23.02.1990 1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat kopija 23.02.1990 1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, plakat, ki je bil nalepljen 23.03.1990 1
SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat, trije izvodi   3
SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, dva izvoda   2
SKD – Politični program – osnutek   1
SKD – Politični program – osnutek   1
Demos – Slovenci za mejami, plakat   1
Demos – Slovenci za mejami, plakat   1
SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat   1
SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, plakat   1
SKD – Bogu otroci, domovini sinovi, nikomur hlapci, plakat   1
Demos Kranj – 1.razgovor o ustanovitvi kranjske opozicije nov.89 1
Demos Kranj – Prvi sestanek opozicijski skupin občine Kranj 23.11.1989 1
Demos Kranj – Drugi sestanek opozicijskih skupin občine Kranj 6.12.1989 1
Seznam clanov predsedstva OK ZKS Kranj 26.05.1989 4
Demos – Program demokratične opozicije Slovenije   3
SKD Kranj – Organizgram, rokopis   1
demos kranj – 1.seja 1991 –  9.1.1991 9.01.1990 1
demos kranj –  2.seja 1991 – 16.1.1991 16.01.1991 1
demos kranj – 3.seja 1991 – 23.1.1991 23.01.1991 1
demos kranj predsedstvo – 4.seja 30.1.1991 30.01.1991 1
demos kranj predsedstvo – 5.seja 12.2.1991 12.02.1991 2
demos kranj predsedstvo – 6.seja 19.2.1991 19.02.1991 1
demos kranj predsedstvo – 8.seja 6.3.1991 6.03.1991 1
demos kranj – 6.seja 18.1.1990 18.01.1990 1
demos kranj – 3.seja 20.12.1989 20.12.1989 2
demos kranj – 4.seja 27.12.1989 27.12.1989 1
demos kranj – 5.seja 8.1.1990 8.01.1990 2
demos kranj – 7.seja 24.1.1990 24.01.1990 1
demos kranj – 8.seja 28.1.1990 28.01.1990 1
demos kranj – 9.seja 31.1.1990 31.01.1990 1
demos kranj – 10.seja 7.2.1990 7.02.1990 1
demos kranj – javna seja o financiranju Demosa v predvolilnem obdobju 13.02.1990 1
demos kranj – 11.sestanek 14.2.1990, dva izvoda 14.02.1990 2
demos kranj – 12.sestanek 21.2.1990 21.02.1990 3
demos kranj – 13.sestanek 28.2.1990 28.02.1990 1
demos kranj – 14.sestanek 7.3.1990 7.03.1990 1
demos kranj – 16.sestanek 21.3.1990 21.03.1990 2
demos kranj – 18.sestanek 4.4.1990, dva izvoda 4.04.1990 2
demos kranj – 20.sestanek 18.4.1990, rokopis 18.04.1990 2
demos kranj – 21.sestanek 25.4.1990 25.04.1990 1
demos kranj – 22.sestanek 28.4.1990 28.04.1990 1
demos kranj – 25.sestanek 17.5. 1990, rokopis 17.05.1990 1
demos kranj – 26.sestanek 23.5.1990 23.05.1990 1
demos kranj – 28.sestanek 1.6.1990, rokopis 1.06.1990 1
demos kranj –  27.sestanek 26.5.1990 26.05.1990 1
demos kranj – 29.sestanek 6.6.1990 6.06.1990 1
demos kranj –  31.sestanek 25.7.1990 25.07.1990 1
demos kranj – 33.sestanek 22.8.1990, dva izvoda 22.08.1990 2
demos kranj – 34.sestanek 29.8.1990 29.08.1990 1
demos kranj – 35.sestanek 5.8.1990 5.08.1990 1
demos kranj – 37.sestanek 19.9.1990 19.09.1990 1
demos kranj –  izredni sestanek 23.9.1990 23.09.1990 1
demos kranj – 38.sestanek 3.10.1990 3.10.1990 1
demos kranj – 39.seja 10.10.1990 10.10.1990 1
demos kranj – 40.sestanek 24.10.1990 24.10.1990 1
demos kranj – izredni sestanek 17.11.1990 17.11.1990 1
demos kranj – 41.sestanek 7.11.1990 7.11.1990 1
demos kranj – 42.sestanek 14.11.1990 14.11.1990 1
demos kranj – 43.sestanek 28.11.1990 (na hrbtni strani mesečni obračun stroškov) 28.11.1990 2
demos kranj – 44.seja 5.12.1990 5.12.1990 1
demos kranj – 45.seja 12.12.1990 12.12.1990 1
demos kranj – 46.seja 18.12.1990 18.12.1990 1
demos kranj –  kadrovska komisija 3.seja 8.2.1991 8.02.1991 1
demos kranj – kadrovska komisija 4.seja 22.2.1991 22.02.1991 1
demos – dodatna navodila za volitve 6.03.1990 1
demos – Navodila za določanje list za DPZ 5.03.1990 1
demos – Pravila kluba poslancev Demos – osnutek, trije izvodi 7.05.1990 1
demos kranj – Poslovnik Demosa Kranj – osnutek 5.09.1990 1
demos kranj – prevzem ključev sobe v Evropi, rokopis 22.08.1990 1
SKD – politični program, osnutek   1
demos kranj – vodilni člani   1
Rudi Tavčar – odstop od kandidatura za ZZS RS 28.03.1990 1
Slovenska obrtniška stranka – statut za gorenjsko 27.12.1990 1
Slovenska obrtniška stranka – program za Gorenjsko in občino Kranj   1
SDZ Kranj –  volilna pravila 19.12.1989 19.12.1989 1
SDZ Kranj –  ustanovitev, statutarni sklep  19.12.1989 19.12.1989 1
demos kranj – kadnidati Demosa za funkcije v SO Kranj   1
Sava Kranj – Naš tednik, stavka 23.08.1990 1
Izvoljeni v ZZD, rokopis   1
Izvoljeni v DPZ, rokopis   1
Izvoljeni v ZKS, rokopis    
demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis   1
demos kranj – seznam izvoljenih ?, rokopis   1
SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov   1
SKD Kranj – pristopnica Frank Dovč 7.01.1990 1
Demos za slovensko vojsko   1
Rokopisni zapisnik – Dr. Pučnik, Jošt začetek 1992 1
Demos vabi na gorenjski shod 31.3.1990 31.03.1990 1
Demos vabil na predvolilni shod v Ljubljani 5.4.1990, plakat 5.04.1990 1
Obrazec – soglasje za kandidaturo   1
Obrazec – predlog liste kandidatov za DPZ   1
Občinska volilna komisija potrdi kandidaturo Petra Metlikovič za ZZD 26.03.1990 1
Zlatko Bajželj – Mafija na oblasti, tipkopis   1
Uradni list SRS – zakon o volitvah 23.02.1990 2
Demos Kranj – račun za oglas za gorenjski shod v Družini 30.03.1990 1
Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak 23.02.1990 1
Gorenjski glas – program pri spremljanju volilne kampanje 16.02.1990 3
Seznam predsednikov svetov krajevnih skupnosti   2
Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili, osnutek   1
Demos Kranj – zavrnitev premajhne podpore s strani IS SO 7.03.1990 1
SKD – o plakatih 5.03.1990 1
Demos Kranj – lista prisotnosti 14.seja 7.03.1990 1
Demos Kranj – lista prisotnosti 13.seja 28.02.1990 1
Demos Kranj – razdelilnik za plakate po KS   1
IS SO Kranj – dodelitev podpore Demosu 7.02.1990 2
Občinska volilna komisija delovnim organizacija itd. 8.02.1990 1
Občinska volilna predsednikom delavskih svetov itd.   1
Volilne enote za ZZD   8
seznam odgovornih za KS, razdelilnik   1
Naslovi funkcionarjev Demosa, rokopis   1
Vabilo na slikarsko razstavo   1
trije rokopisni listki   3
Izrezek iz Gorenjskega glasa: poslanska pisarna Demosa v Radovljici   1
Obrazec: soglasje k kandidaturi, štirje izvodi   4
Demos Kranj – kadrovski odbor, iskanje članov svetov zavodov   1
Saznam zavodov, za katere odgovarja SO Kranj   1
SKZ-SLS vabilo na občni zbor v Naklem 25.03.1991 1
Demos Kranj – 7.seja 27.2.1991 27.02.1991 1
Cene kopirnih aparatov   2
SO Kranj – ocena kadrovskih sprememb 12.02.1991 1
Demos Kranj – Demos svetuje, navodila volilcem, štirje izvodi   4
SO Kranj – soglasje k imenovanju vodje Temeljnega sodišča v Kranju 19.12.1989 1
SO Kranj – soglasje k imenovanjem 19.12.1989 1
Demos – predvolilni letak – Jože Pučnik   1
demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis   1
Demos Kranj – Slovenci za mejami, letak 23.03.1990 1
Demos Kranj – kandidati Demosa v krajevnih skupnosti, zbori volilcev, trije izvodi   1
MKD Kranj – ustanovitev, srečanje mladih pri sv.Joštu, letak 14.10.1990 1
Demos Kranj – razdelilnik predvolilnih “plonk cegelcev”, dva izvoda 1.04.1990 1
Občina Kranj – rezultati glasovanja za predsednika predsedstva   1
nekateri volilni rezultati, rokopisni izpisi na listkih   5
Zele ni Kranja – predstavitev programa, letak 30.03.1990 1
Demos Kranj – Demos svetuje, osnutek, trije izvodi   5
Volilni odbor in njegove naloge, brošura   8
Uradni list SRS – zakon o volitvah 29.12.1989 134
Osnutki neizdelanih plakatov   4
Demos Kranj – volilni štab (po državni shemi)   3
Demos – Vloga kadrovskih služb v občinah 5.06.1990 1
Demos – Imenovanje svetov za SLO in DS 29.05.1990 1
Sitar Stražišče 14.04.1990 3
Demos Kranj – Zahteva za izdajo potrdila za zaupnike na voliščih apr.90 21
Demos Kranj – Članom volilnih odborov 31.03.1990 1
Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom Demosa, dva izvoda 4.04.1990 2
Del seznama volišč v Stražišču   1
Demos Kranj – Narodna sprava, osnutka platakov   2
Demos – Volitve v ZZS, določitev predstavnikov na voliščih 27.03.1990 3
Demos Kranj – Rekreacijski pohod okoli žice okupiranega Brda 22.04.1990 2
Osnutki neizdelanih plakatov   4
Demos Kranj – Pravila kluba odbornikov, predlog, dva izvoda 8.05.1990 2
Demosovim odbornikom v občinski skupščini Kranj 3.05.1990 1
Demosovi delegati v SO Kranj   1
Izrezek iz Dela – Demos predstavlja program   1
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore SO Kranj   5
Kopije volilnih zakonov   12
Člani kluba poslancev   2
Demos Kranj – pogovor o materialnih možnostih za delovanje novih strank, dva izvoda   2
Obrazec: Predlog kandidature za SO, izjava   1
Obrazec: Predlog kandidature za SO   1
Nastal je Demos, osnutek besedila   2
SKD Kranj – izvleček zapisnika 12.2.1990 12.02.1990 1
Spoštovani prijatelj – rokopis nagovora podpornikom Demosa   2
Demos – Sodelovanje na zborih volilcev   3
Socializem je že tako razvit, da ni več dela za vse 1990 3
Demos Kranj – Delovna mesta, plakat, dva izvoda 16.03.1990 3
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak 23.02.1990 1
Demos Kranj – Predstavitev Demosa, občni zbor kmečke stranke v Žabnici 17.02.1990 1
Listek z naslovi  – po krajevnih skupnostih?   1
Sava Kranj – naš tednik 8.02.1990 2
Demos Kranj – Poročilo volilnega štaba   3
Demos Kranj – Zahteva po javni objavi kadrov in premoženja strank v DPZ, dva izvoda 15.02.1990 2
Demos Kranj – Delovna mesta, letak, dva izvoda 16.03.1990 2
Demos – Program demokratične opozicije Slovenije   3
Premislimo še enkrat, osnutek letaka   1
SDZ – 12 konkretnih pobud za prvo zasedanje Skupščine SRS, dva izvoda   2
Telegonski imenik organov občine Kranj   12
Demos – Volite Demos, letak   1
Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat, dva izvoda   2
Izjava DPD Svoboda Stražišče v podporo Odboru za varstvo človekovih pravic 13.-17.12.1988 1
Marta Kunaver, zloženka razstave v Stražišču 13.-17.12.1988 1
DPD Svoboda Stražišče, Stražiški kulturni teden, program 13.-17.12.1988 1
Marko Pogačnik piše Petru Metlikoviču, ovojnica, razglednica, fotografija 12.11.1987 3
DPD Svoboda Stražišče, Sestanek Galerije dom, zapisniki 19.09.1988 3
Matej Metlikovič: Križev pot, zloženka razstave v Trnovem 1988 1
Štiri fotografije – otvoritev razstave, risbe   4
SKD Kranj – Odprtje računa pri Službi družbenega knjigovodstva feb.90 10
SKD Kranj – dve pristopni izjavi   2
SKD Kranj – Zapisnik seje OO in predsednikov KO 16.02.1993 1

 

 

Arhiv Andreja Štera

dokument datum strani
Delo – Preveč jastrebov v kranjskem gnezdu 22.12.1990 1
SDZ Kranj – Anketni list, pristopnica   1
SDZ – Zapis seje sveta 29.05.1990 3
SDZ – Sporočilo odborom SDZ 30.05.1990 1
SDZ Kranj – Seznam članov 8.02.1990 4
SDZ Kranj – Sestanek IO, zapisnik 19.02.1990 2
SDZ Kranj – Prošnja za dodelitev prostorov 12.09.1990 1
SDZ Kranj – Sklepi in zaključki odbora SDZ 11.6.1990 12.06.1990 1
SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO 10.09.1990 1
SDZ – Draga članica, dragi član SDZ   1
SDZ – Člani IO   3
Zapisnik 4.seje vseh zborov Skupščine RS   5
SDZ Kranj – Seznam članov 8.06.1990 4
Andrej Šter: Pismo delavcem Kompas Hertza 12.09.1990 1
Andrej Šter: Ali ni več dovolj mrzlo? O prenoviteljih 1990 1
Demos Kranj – Vabilo na Šmarjetno goro 12.5.1990 7.05.1990 1
Demos Kranj – Vabilo na sestanek političnih strank pred skupščinsko konstituanto 4.5.1990 30.04.1990 1
Demos Kranj – protest proti vpoklicu izvoljenih na vojaške vaje 30.04.1990 2
Demos Kranj – Demosovi odborniko v SO Kranj 3.05.1990 1
Poročilo volilnega štaba Demosa Kranj po drugem delu volitev 30.04.1990 1
Demosovi delegati v SO Kranj   1
Demokracija – Vabilo na shod SDZ na Šmarjetni gori 29.9.1990 25.09.1990 1
Volilni odbor in njegove naloge, brošura   16
Dodatna navodila za delo volilnih odborov   1
Demos, Jože Pučnik: Velikonočno voščilo 1990 1
SDZ Kranj – Priglasitev rekreacijskega pohoda ob žici okupiranega Brda 10.04.1990 1
Poročilo volilnega štaba Demosa – združene opozicije Kranja   3
Demos Kranj – Kandidati za delegate za zbor krajevnih skupnosti, z navodili za volitve 1
Demos Kranj – Volilna navodila   1
Demos Kranj – Rekreacijski pohod ob žici okupiranega Brda, za izvolitev V. Grosa 21.04.1990 1
Demos Kranj – Obrazec priznanja za teko ob žici okupiranega Brda, dva izvoda 21.04.1990 2
Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 1 in agitacija za Jožeta Pučnika 1
Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 2 in agitacija za Jožeta Pučnika 1
Demos Kranj – letak za Jožeta Pučnika, tek ob žici okupiranega Brda 1
SDZ – Volilni letak za člane predsedstva SRS in DPZ iz vrst SDZ   1
Demos Kranj – Sporočilo volilnim odborom 31.03.1990 1
Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom kandidatov Demosa 5.04.1990 1
Demos Kranj – Volilnim odborom v delovnih organizacijah 31.03.1990 1
Demos Kranj – Vsem kandidatom Demosa za zbor združenega dela 31.03.1990 2
Demos Kranj – Volilna navodila   1
Andrej Šter: Zahteva za razveljavitev zborov volilcev v Sloveniji 1
SDZ Kranj – Izjava za javnost, o uničevanju plakatov   1
Demos Kranj – Demos svetuje, volilna navodila, letak, dva izvoda 2
Demos Kranj – Vabilo na tiskovno konferenco 10.4.1990 6.04.1990 1
Demos – Določitev predstavnikov Demosa na voliščih za ZZD 27.03.1990 3
SDZ Kranj – Glas za kranjskega župana 14.03.1990 1
Občinska volilna komisija – Obvestilo kandidatom za ZSK in ZO 9.03.1990 1
SDZ – Obvestila o predvolilnih načrtih SDZ in Demosa marec-april 1990 1
Služba družbenega knjigovodstva – odprtje računa za SDZ Kranj 22.02.1990 2
Občinska volilna komisija – Potrditev kandidatne liste SDZ za DPZ mar.90 1
SDZ – napoved konvencije za Gorenjsko 3.04.1990 1
SDZ Kranj – Zapisnik 12.sestanka IO SDZ 12.03.1990 1
Kandidati Demosa za DPZ v volilnih enotah 1 in 2, rokopis   1
Demos Kranj – zapisnik 14.seje 2.03.1990 1
Demos Kranj – zapisnik 14.seje 21.02.1990 3
Andrej Šter: Protest proti politizaciji kulturnega praznika 12.06.1905 1
Gorenjski kandidati SDZ za DPZ S RS 26.02.1990 1
Andrej Šter: Slovenske začimbe v vojaškem pasulju, odgovor na pisanje B.Ježa v Delu 11.03.1990 2
Pristopna izjava k SDZ   1
SDZ – Za lepo starost, letak   1
SDZ – 12 konkretnih pobud SDZ na prvem delovne zasedanju RS SRS 1
SDZ – Za pravice žensk   1
SDZ Kranj – Zapisnik 11. seje  IO 5.03.1990 1
SDZ Kranj – Zapisnik 10.seje IO 19.02.1990 2
Gorenjski glas: Vitomir Gros in Andrej Šter proti Stanetu Boštjančiču 23.03.1990 1
Občinska volilna komisija potrjuje prejem kandidatne liste SDZ 9.03.1990 1
SDZ – Zahteva po menjavi Petra Venclja z Rudijem Šeligo na prvem mestu liste v 7.volilni enoti 8.03.1990 1
Lista kadnidatov SDZ za DPZ v volilni enoti 7   1
Zapisnik sestanka SDZ za Gorenjsko 26.02.1990 1
Volilna pravila SDZ za volitev kandidatov v volilni enoti 7 26.02.1990 1
Navodilna za določanje list za DPZ 5.03.1990 1
SDZ Gorenjske –  Zapisnik o delu organa, ki je določil listo kandidatov za delegacijo DPZ 26.02.1990 1
Izpolnjeni obrazci o soglasju k kandidaturi, sedem januar-februar 1990 4
SDZ Kranj – zapisnik seje 12.02.1990 1
Vprašanje vodstvu gimnazije Kranj feb.90 1
Demos Kranj – pogodba o najemu prostorov 22.02.1990 1
Demos – navodila za zbore volilcev v KS 16.02.1990 1
Andrej Šter: Protest proti cenzuri pošte 9.02.1990 1
SDZ Kranj – razni obrazci o registraciji ipd.   5
SDZ – Statu SDZ 6.01.1990 3
SDZ Kranj – Vabilo na zbor članov 12.02.1990 1
Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, Delo – Sobotna priloga, pisma bralcev 3.02.1990 1
Kandidati za DPZ RS v volilni enoti 7   1
SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO 5.02.1990 1
Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, objavljeno 20.1.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 8. seje 29.01.1990 1
Andrej Šter: Koga moti nova stavba UNZ? 1.02.1990  
Izrezek iz Dela – o novi stavbi UNZ 31.01.1990 1
Demos – sestanek z občinsko volilno komisijo za vključitev dveh članov Demosa vanjo 31.01.1990 2
Andrej Šter: Pod partijsko zastavo?   1
SDZ Kranj – vabilo na 8.sejo IO 29.01.1990 1
Izrezek iz Gorenjskega glasa – odgovo SO Kranj na zahteve Demosa 12.01.1990 1
Občinska volilna komisija vabi Demos na pogovor 24.01.1990 1
Demos Kranj – napoved pogovora z Jožetom Mencingerjem 30.01.1990 1
Demos Kranj – Ponudba TV Ljubljana za sodelovanje 23.01.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 7. seje 22.01.1990 1
Demos Kranj – napoved pogovora z Dimitrijem Ruplom 23.01.1990 1
Program demokratične opozicije Slovenije   3
SDZ Kranj – zapisnik 6. seje 15.01.1990 1
SDZ Kranj – zapisnik 5. seje 11.01.1990 1
SDZ Kranj – rezervacija skupščinske dvorane za pogovor z J.Mencingerjem 5.01.1990 1
SDZ – povabilo k sodelovanju 10.12.1989 1
Demos Kranj – Izjava za javnost št. 1 (volilna komisija) 8.01.1990 3
Demos Kranj – Zahteva za razveljavitev sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 4.01.1990 2
Demos Kranj – Izjava za javnost (volilna komisija) jan.90 1
Demos Kranj – Razrešitev in imenovanje občinske volilne komisije 27.12.1989 3
SDZ Kranj – vabilo na 5.sestanek    1
SDZ Kranj – zapisnik 4. seje 3.01.1990 2
Demos Kranj – sestanek s predstavniki sredstev javnega obveščanja 1
SDZ Kranj – vabilo na 4.sestanek  3.01.1900 1
SDZ Kranj – vabilo na 3.sestanek  27.12.1989 1
SDZ Kranj – zapisnik 3. seje 27.12.1989 1
SDZ Kranj – vabilo na 2.sestanek  21.12.1989 1
SDZ Kranj – zapisnik 2. seje 21.12.1989 2
SDZ Kranj – seznam članov 1.01.1990 2
SDZ – jevidentiranji člani iz kranjske občine   2
SDZ Kranj – Člani, ki so pristopili na ustanovnem zboru 19.12.1989 3
SDZ Kranj – Izvleček iz zapisnika 2.seje 22.12.1989 1
Andrej Šter – Pismo, poslano Mladini, Demokraciji   2
SDZ Kranj – Kandidati za člane IO, nadzornega odbora   1
Majniška deklaracija – list za podpisnike   1
SDZ Kranj – Vabilo na ustanovno skupščino podružnice SDZ   1
SDZ Kranj – Vabilo na prvi sestanek iniciativnega odbora 27.11.1989 22.11.1989 1
SDZ – pristopna izjava   1
SDZ – Zapisnik 3.seje 11.12.1989 2
SDZ Kranj – sestanek z OK SZDL 11.12.1989 1
SDZ Kranj – Zapisnik 2.sestanka iniciativnega odbora 6.12.1989 2
SDZ Kranj – Zapisnik 1.sestanka iniciativnega odbora 27.11.1989 3
SDZ- Odbor SDZ v vsako slovensko občino 30.10.1989 1
Predsedstvo OK ZKS Kranj 26.05.1989 4
SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov   1
SDZ za Evropo – Program SDZ, brošura   24