Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Gorenjski muzej | October 19, 2019

Scroll to top

Top

Muzealija meseca

Muzealija meseca

Kranjski Demos

Nada Holynski je zbrala dragoceno gradivo o prelomnem osvobodilnem dogajanju v časih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. V »njeni« zbirki so tudi predvolilni plakati kranjskega Demosa.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa v nastajanju je napisal Vitomir Gros, za zgodovino pa ga je ohranil Peter Metlikovič. Pridobili smo ga v času delovanja študijskega krožka Kranjski Demos. Temeljne arhivske listine o delovanju Demosa in nekaterih njegovih strank sta Gorenjskemu muzeju darovala Peter Metlikovič in Andrej Šter. Svoje zapiske iz tistega časa je poklonil Ivo Bizjak.

Prvi zapisnik kranjskega Demosa – Demokratične opozicije Slovenije.


Plakat za predvolilni shod gorenjskega Demosa v Kranju 31. marca 1990. Shod je bil izredno obiskan.

Arhiv Petra Metlikoviča

dokument

datum

listov

Program konvencija v dvorani Gorenjskega sejam

30.09.1992

3

Rezultati volitve v državni zbor – občina Kranj

1992,1996

2

Obvestila SKD Kranj

okt.90

1

vabilo na letni zbor SKD Kranj

20.04.1991

1

Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija

21.09.1990

1

OO SKD Kranj 2.seja

6.09.1990

1

Osnutek k predlogu oblik dela regionalnega odbora

 

1

SKD vsem občinskim odborom – priprave na tabor

6.09.1990

1

SKD Kranj – zapisnik seje

24.01.1991

1

Naš tednik – Sava Kranj, glasilo

4.04.1990

1

glasovnica za volilni zbor SKD za Gorenjsko

 

1

Gorenjski glas – Odprte strani

8.11.1991

1

SKD Kranj – člani

12.06.1905

5

SKD Kranj – zapisnik 4.seje

13.12.1990

1

SKD člani sveta, IO in regijski predstavniki

 

4

SKD – politični program – predlog

27.01.1990

3

SKD – dodatna obvestila za 1.tabor

7.09.1990

1

SKD – program 1.tabora na Ptuju

15.09.1990

1

SKD  Kranj – 2.seja

6.09.1990

1

SKD Kranj – zapisnik 2.seje

6.09.1990

2

SKD – interno glasilo Informator 2/90

1990

6

SKD – Informator 1/90

27.06.1900

4

SKD Kranj – Obvestila št. 1 avgust 1990

avg.90

1

SKD – Komisija za socialno politiko in družino pri IO SKD

10.07.1990

1

Demos Kranj – okrogla miza Denacionalizacija

21.09.1990

1

SKD – Naši pogledi, glasilo SKD, letnik 1, št. 3

5.08.1991

14

MKD – občinskim odborom in članom

 

1

SKD – Informator VI.1991

15.3.1991 (narobe 1990)

4

SKD – Statut

27.01.1989

5

Slovenec d.o.o. – občinskim odborom SKD

8.07.1991

1

SKD Kranj – Obvestila leto II št. 1(4)

mar.91

4

MKD Kranj – ustanovni sestanek – zapisnik

20.12.1990

1

SKD Kranj – predlog programa dela

 

4

KS Stražišče in Jošt, župnija Šmartin, obnovljen sv. Jošt

12.09.1992

1

Naš dom Sab Justo – Na obisku svojih korenin

17.12.1992-10.1.1993

1

MKD – Srečanje mladih pri sv.Joštu nad Kranjem, plakat

14.10.1990

1

Anonimka zoper Petra Metlikoviča

16.10.1992

2

SKD KO Šenčur – vabilo na pogovor z mag. Angelco Žirovnik

12.06.1992

1

Vabilo na pogovor z Nacetom Polajnarjem v KS Čirče

19.06.1992

1

SKD – čestitka ob materinskem dnevu

 

1

MKD Grosuplje – tabor o metodah naravnega zdravljenja

avg.92

1

Kat.prosveta Tinje – seminar Kristjan in politika

27.06.1992

1

Rokopisni zapis – o pedagoških vprašanjih

 

1

SKD – politični program – osnutek

 

2

SKD Kranj – glasilo Čas

jun.92

2

SKD – Slovenija, ni nam vseeno, predstavitev in pristopnica

 

1

MKD – predstavitev

 

1

MKD – pristopnica

 

5

SKD – glasilo Informator

26.06.1991

10

SKD – glasilo Naši pogledi, letnik 1, št. 6 in 7

7.10.1991

16

SKD – naslovi udeležencev kulturnega tabora v Kranju

10.09.1991

1

LDS Kranj – vabilo na pogovor o podjetništvu

22.11.1991

1

SKD OO Jesenice – Vabilo na turni smuk v Luknjo v Vratih

5.05.1992

1

SKD Kranj – obvestilo o zasedenosti prostorov SKD, Poštna 3

 

1

SKD Kranj – informacije

1991

1

SKD Kranj – informacije

1991

1

SKD Šenčur – rokopisni zapisnik ustanovnega sestanka

20.09.1991

1

MKD – glasilo Informator

28.05.1991

4

Sava Kranj – Naš tednik

9.05.1991

1

Sava Kranj – Naš tednik

5.09.1991

1

SKD Kranj – glasilo Čas, letnik 1991, št.1

avg.91

4

Sava Kranj – Naš tednik

29.08.1991

1

Sava Kranj – Naš tednik

26.09.1991

2

Rokopisni zapis – o zgodovini krščanske demokracije

19.09.1991

1

Poslovodnemu odboru Save Kranj

10.06.1991

1

Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu

 

1

Sava Kranj – Naš tednik Odmev na Odprto pismo sindikata Sava Kranj parlamentu

9.05.1991

1

Sava Kranj – Naš tednik Odgovor sindikata Metlikoviču

 

1

Sava Kranj – Naš tednik Delavci Tovarne velepnevmatika Metlikoviču

 

1

Sava Kranj – Naš tednik Direktor Splošnega sektorja prekine polemiko

23.05.1991

1

Pismo delavcem Tovarne velepnevmatika

21.05.1991

1

Pismo sindikalne podružnice VLP Metlikoviču

29.05.1991

1

SKD Krško – glasilo Novo upanje

feb.91

2

Vabilo na igrico Mali princ v Naklem

 

1

Katalog razstave Andreje in Marjetke Dolinar

 

6

SKD Kranj – informacije

 

1

SKD Kranj – člani poleti 1991

 

12

SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, plakat

24.10.1991

1

SKD Kranj – iniciativno KO Stražišče, letak

24.10.1991

1

SKD Kranj – glasilo Čas letnik 1991 št. 2

okt.91

2

MKD – nalepke

   

Seznam predsednikov svetov KS, rokopis

 

1

Seznam predsednikov svetov KS, tipkopis

 

2

SDZ Kranj – Člani 8.februarja 1990

8.02.1990

4

SDSS Kranj – člani 12.marca 1990 – dva izvoda

12.03.1990

4

SKD Kranj – člani po krajevnih skupnostih

začetek 1990

5

SDZ Kranj – člani po krajevnih skupnostih

začetek 1990

5

SDZ in SKD Kranj – člani po krajevnih skupnosti

začetek 1990

25

SKD Kranj – glasilo Čas, posebna izdaja

nov.94

6

SKD Kranj –  Cerkev, klerikalizem in SKD na TF v Ljubljani, plakat

8.01.1990

1

SKD Kranj – glasilo Čas

nov.92

1

Predlog organizacije in delovanja SKD OO Kranj

 

1

SKD Kranj – 2.seja OO

6.09.1990

1

SKD – predstavitev, vabilo k včlanjevanju

 

1

SKD – I.tabor na Ptuju, gradiva

15.09.1990

5

Volilni odbor in njegove naloge, brošura

1990

8

Dodatna navodila za delov volilnih odborov

12.06.1905

2

MKD Kranj – ustanovitev, letak

14.10.1990

1

MKD Kranj – ustanovitev, letak

14.10.1990

1

MKD – predstavitev, pristopnica, 2 izvoda

 

2

SKD – Edinost, sreča, sprava, I.tabor SKD na Ptuju, vabilo

15.09.1990

1

Krščanski navdih v slikarstvu danes, razstava ob I.taboru SKD

15.-23.9.1990

1

Tri razglednice sv. Gore

 

3

Izjava o soglasju k kandidaturi

 

1

SKD Kranj – vabilo na zbor članov

23.01.1990

1

Gorenjski glas – Odprte strani Kujundžič Metlikoviču

2.02.1990

1

Uradni zaznamek – prijava groženj

20.03.1990

1

SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, naročilo oglasa

6.03.1990

1

Življenjepis Petra Metlikoviča

6.03.1990

1

SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, napoved

6.03.1990

1

SKD Gorenjska – volilni zbor in ustanovitev regionalnega odbora, vabilo

6.03.1990

1

SKD – republiški kandidati, obvestilo in sezman

19.02.1990

2

Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču

19.02.1990

3

Popravek članka z dne 12.1.1990

12.01.1990

1

Gorenjski glas- pisma bralcev: Cesarjeva nova oblačila

16.02.1990

1

Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču

16.03.1990

4

Blaž Kujundžič piše Petru Metlikoviču

12.03.1990

4

SKD Kranj – vloga na SO Kranj za financiranje SKD

14.01.1990

1

SKD Kranj – registracija SKD na Zavodu za statistiko

5.02.1990

5

SKD – Statut

27.01.1989

4

Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek

1.02.1990

1

SKD – 1.redni kongres, mapa z gradivi

27.01.1990

14

rokopisni listek z imeni, verjetno razdelilnik

 

1

Uradni zaznamek – prijava groženj, koncept,  original in štiri kopije

19.01.1990

6

Demos Kranj – Sporočilo za javnost št.2, osnutek

1.02.1990

1

MKD – predstavitev, pristopnica

 

1

SKD Kranj – zbor članov, vabilo

23.01.1990

1

Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata

23.03.1990

1

SKD Kranj – naslovi prvega odbora SKD Kranj

 

1

SKD – osnutek političnega programa, štirje izvodi

 

4

MKD – božično-novoletno voščilo. Dva izvoda

20.12.1989

2

Sitar Stražišče

14.04.1990

3

Gorenjski glas – Odprte strani o krščanski demokraciji

12.10.1990

4

SDSS Kranj – člani 12.marca 1990

12.03.1990

3

SKD Kranj – člani SKD Kranj: začetek

 

5

SKD Kranj – glasilo Čas, avgust 1991 št.1, trije izvodi

avg.91

6

SKD Kranj – glasilo Čas, september-oktober 1993 št.2

sept.-okt. 1993

2

SKD – volilna razglednica – kadndiat Janez Jereb

 

1

Demos Kranj – Demos svetuje za volitve 12.4.1990

1990

1

SKD Kranj – ustanovitev, naslovi možnih članov, ki jih pošlje Peter Reberc, kuverta

20.12.1989

3

SKD Kranj – ustanovitev, spremni dopis Petra Reberca k seznamu

20.12.1989

1

SKD Kranj – ustanovitev, vabilo

20.12.1989

1

SKD Kranj – ustanovitev, listič z naslovi, rokopis

 

1

Dva časopisna izrezka – Delo, Slovenec

 

2

Občinska volilna komisija – obvestilo Petru Metlikoviču o kandidaturi za ZZD

19.03.1990

1

Gorenjski glas – Odprte strani, Blaž Kujundžič in Peter Metlikovič

23.03.1990

4

Demos – Stečajni požar v Sloveniji, Cankarjev dom

27.03.1990

1

Izrezek iz Gorenjskega glasa – Pučnik v Kranju

30.03.1990

1

Izrezek iz Gorenjskega glasa – kljukasti križ na Demosovem plakatu, grožnje z rdečim korpusom

30.03.1990

1

Sitar Stražišče

14.04.1990

3

SDZ regijska konvencija, vabilo

26.03.1990

1

Demos Kranj – Slovenci za mejami, osnutek plakata

23.03.1990

1

Zeleni – predstavitev

 

1

Zeleni – pristopna izjava

 

1

SDZ – glasujte za SDZ, glasujte za Demos, predstavitev kandidatov za predsedstv oRS

 

1

Demos Kranj – navodila volilnim odborom in kandidatom Demosa v delovnih organizacijah

31.03.1990

1

Krajevna skupnost Stražišče – napoved predvolilne številke Sitarja

23.03.1990

1

Krajevna skupnost Stražišče – evidentiranje kandidatov za svet KS

21.03.1990

1

Demos – glasovnica z navodilom za glasovanje za Družbeno-politični zbor RS, štirje  izvodi

 

4

SDSS – Za svobodno Slovenijo, volilni program

 

1

SDZ – glas za SDZ je glas za samostojno Slovenijo, plakat, trije izvodi

 

3

SKD – politični program

 

1

Demos Kranj – Demos svetuje – volilna navodila, trije izvodi

 

3

Demos – kadnidati Demosa za Zbor združenega dela RS

 

1

SKD – žiro račun pri Ljubljanski banki

 

2

Demokracija leto 2 št. 3, kandidati Demosa

3.04.1990

16

Demos in Jože Pučnik – velikonočno voščilo, trije izvodi

 

3

Volilni rezultati v občini Kranj – predsednik  in člani predsedstva RS

9.04.1990

15

Volitilni rezultati v 7.volilni enoti – družbeno-politični zbor skupščine RS

10.04.1990

4

Demos – Če želimo spremembo, volimo naše kandidate. Predsednik  in člani predsedstva RS

 

1

Franc Miklavčič odpoveduje svojo udeležbo na shodu na Šmarjetni gori 12.5.1990

4.05.1990

1

Demos – del plakata

 

1

Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, oblikovanje plakata

23.02.1990

1

Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat kopija

23.02.1990

1

Demos Kranj – Slovenci za mejami, plakat, ki je bil nalepljen

23.03.1990

1

SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat, trije izvodi

 

3

SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, dva izvoda

 

2

SKD – Politični program – osnutek

 

1

SKD – Politični program – osnutek

 

1

Demos – Slovenci za mejami, plakat

 

1

Demos – Slovenci za mejami, plakat

 

1

SKD – Edinost, sreča, sprava, plakat

 

1

SKD – Zemlja slovenska, to je tvoja pomlad, plakat

 

1

SKD – Bogu otroci, domovini sinovi, nikomur hlapci, plakat

 

1

Demos Kranj – 1.razgovor o ustanovitvi kranjske opozicije

nov.89

1

Demos Kranj – Prvi sestanek opozicijski skupin občine Kranj

23.11.1989

1

Demos Kranj – Drugi sestanek opozicijskih skupin občine Kranj

6.12.1989

1

Seznam clanov predsedstva OK ZKS Kranj

26.05.1989

4

Demos – Program demokratične opozicije Slovenije

 

3

SKD Kranj – Organizgram, rokopis

 

1

demos kranj – 1.seja 1991 –  9.1.1991

9.01.1990

1

demos kranj –  2.seja 1991 – 16.1.1991

16.01.1991

1

demos kranj – 3.seja 1991 – 23.1.1991

23.01.1991

1

demos kranj predsedstvo – 4.seja 30.1.1991

30.01.1991

1

demos kranj predsedstvo – 5.seja 12.2.1991

12.02.1991

2

demos kranj predsedstvo – 6.seja 19.2.1991

19.02.1991

1

demos kranj predsedstvo – 8.seja 6.3.1991

6.03.1991

1

demos kranj – 6.seja 18.1.1990

18.01.1990

1

demos kranj – 3.seja 20.12.1989

20.12.1989

2

demos kranj – 4.seja 27.12.1989

27.12.1989

1

demos kranj – 5.seja 8.1.1990

8.01.1990

2

demos kranj – 7.seja 24.1.1990

24.01.1990

1

demos kranj – 8.seja 28.1.1990

28.01.1990

1

demos kranj – 9.seja 31.1.1990

31.01.1990

1

demos kranj – 10.seja 7.2.1990

7.02.1990

1

demos kranj – javna seja o financiranju Demosa v predvolilnem obdobju

13.02.1990

1

demos kranj – 11.sestanek 14.2.1990, dva izvoda

14.02.1990

2

demos kranj – 12.sestanek 21.2.1990

21.02.1990

3

demos kranj – 13.sestanek 28.2.1990

28.02.1990

1

demos kranj – 14.sestanek 7.3.1990

7.03.1990

1

demos kranj – 16.sestanek 21.3.1990

21.03.1990

2

demos kranj – 18.sestanek 4.4.1990, dva izvoda

4.04.1990

2

demos kranj – 20.sestanek 18.4.1990, rokopis

18.04.1990

2

demos kranj – 21.sestanek 25.4.1990

25.04.1990

1

demos kranj – 22.sestanek 28.4.1990

28.04.1990

1

demos kranj – 25.sestanek 17.5. 1990, rokopis

17.05.1990

1

demos kranj – 26.sestanek 23.5.1990

23.05.1990

1

demos kranj – 28.sestanek 1.6.1990, rokopis

1.06.1990

1

demos kranj –  27.sestanek 26.5.1990

26.05.1990

1

demos kranj – 29.sestanek 6.6.1990

6.06.1990

1

demos kranj –  31.sestanek 25.7.1990

25.07.1990

1

demos kranj – 33.sestanek 22.8.1990, dva izvoda

22.08.1990

2

demos kranj – 34.sestanek 29.8.1990

29.08.1990

1

demos kranj – 35.sestanek 5.8.1990

5.08.1990

1

demos kranj – 37.sestanek 19.9.1990

19.09.1990

1

demos kranj –  izredni sestanek 23.9.1990

23.09.1990

1

demos kranj – 38.sestanek 3.10.1990

3.10.1990

1

demos kranj – 39.seja 10.10.1990

10.10.1990

1

demos kranj – 40.sestanek 24.10.1990

24.10.1990

1

demos kranj – izredni sestanek 17.11.1990

17.11.1990

1

demos kranj – 41.sestanek 7.11.1990

7.11.1990

1

demos kranj – 42.sestanek 14.11.1990

14.11.1990

1

demos kranj – 43.sestanek 28.11.1990 (na hrbtni strani mesečni obračun stroškov)

28.11.1990

2

demos kranj – 44.seja 5.12.1990

5.12.1990

1

demos kranj – 45.seja 12.12.1990

12.12.1990

1

demos kranj – 46.seja 18.12.1990

18.12.1990

1

demos kranj –  kadrovska komisija 3.seja 8.2.1991

8.02.1991

1

demos kranj – kadrovska komisija 4.seja 22.2.1991

22.02.1991

1

demos – dodatna navodila za volitve

6.03.1990

1

demos – Navodila za določanje list za DPZ

5.03.1990

1

demos – Pravila kluba poslancev Demos – osnutek, trije izvodi

7.05.1990

1

demos kranj – Poslovnik Demosa Kranj – osnutek

5.09.1990

1

demos kranj – prevzem ključev sobe v Evropi, rokopis

22.08.1990

1

SKD – politični program, osnutek

 

1

demos kranj – vodilni člani

 

1

Rudi Tavčar – odstop od kandidatura za ZZS RS

28.03.1990

1

Slovenska obrtniška stranka – statut za gorenjsko

27.12.1990

1

Slovenska obrtniška stranka – program za Gorenjsko in občino Kranj

 

1

SDZ Kranj –  volilna pravila 19.12.1989

19.12.1989

1

SDZ Kranj –  ustanovitev, statutarni sklep  19.12.1989

19.12.1989

1

demos kranj – kadnidati Demosa za funkcije v SO Kranj

 

1

Sava Kranj – Naš tednik, stavka

23.08.1990

1

Izvoljeni v ZZD, rokopis

 

1

Izvoljeni v DPZ, rokopis

 

1

Izvoljeni v ZKS, rokopis

   

demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis

 

1

demos kranj – seznam izvoljenih ?, rokopis

 

1

SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov

 

1

SKD Kranj – pristopnica Frank Dovč

7.01.1990

1

Demos za slovensko vojsko

 

1

Rokopisni zapisnik – Dr. Pučnik, Jošt

začetek 1992

1

Demos vabi na gorenjski shod 31.3.1990

31.03.1990

1

Demos vabil na predvolilni shod v Ljubljani 5.4.1990, plakat

5.04.1990

1

Obrazec – soglasje za kandidaturo

 

1

Obrazec – predlog liste kandidatov za DPZ

 

1

Občinska volilna komisija potrdi kandidaturo Petra Metlikovič za ZZD

26.03.1990

1

Zlatko Bajželj – Mafija na oblasti, tipkopis

 

1

Uradni list SRS – zakon o volitvah

23.02.1990

2

Demos Kranj – račun za oglas za gorenjski shod v Družini

30.03.1990

1

Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili

 

1

Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak

23.02.1990

1

Gorenjski glas – program pri spremljanju volilne kampanje

16.02.1990

3

Seznam predsednikov svetov krajevnih skupnosti

 

2

Demos Kranj – seznam kandidatov za ZKS z navodili, osnutek

 

1

Demos Kranj – zavrnitev premajhne podpore s strani IS SO

7.03.1990

1

SKD – o plakatih

5.03.1990

1

Demos Kranj – lista prisotnosti 14.seja

7.03.1990

1

Demos Kranj – lista prisotnosti 13.seja

28.02.1990

1

Demos Kranj – razdelilnik za plakate po KS

 

1

IS SO Kranj – dodelitev podpore Demosu

7.02.1990

2

Občinska volilna komisija delovnim organizacija itd.

8.02.1990

1

Občinska volilna predsednikom delavskih svetov itd.

 

1

Volilne enote za ZZD

 

8

seznam odgovornih za KS, razdelilnik

 

1

Naslovi funkcionarjev Demosa, rokopis

 

1

Vabilo na slikarsko razstavo

 

1

trije rokopisni listki

 

3

Izrezek iz Gorenjskega glasa: poslanska pisarna Demosa v Radovljici

 

1

Obrazec: soglasje k kandidaturi, štirje izvodi

 

4

Demos Kranj – kadrovski odbor, iskanje članov svetov zavodov

 

1

Saznam zavodov, za katere odgovarja SO Kranj

 

1

SKZ-SLS vabilo na občni zbor v Naklem

25.03.1991

1

Demos Kranj – 7.seja 27.2.1991

27.02.1991

1

Cene kopirnih aparatov

 

2

SO Kranj – ocena kadrovskih sprememb

12.02.1991

1

Demos Kranj – Demos svetuje, navodila volilcem, štirje izvodi

 

4

SO Kranj – soglasje k imenovanju vodje Temeljnega sodišča v Kranju

19.12.1989

1

SO Kranj – soglasje k imenovanjem

19.12.1989

1

Demos – predvolilni letak – Jože Pučnik

 

1

demos kranj – osnutek predvolilnega letaka, rokopis

 

1

Demos Kranj – Slovenci za mejami, letak

23.03.1990

1

Demos Kranj – kandidati Demosa v krajevnih skupnosti, zbori volilcev, trije izvodi

 

1

MKD Kranj – ustanovitev, srečanje mladih pri sv.Joštu, letak

14.10.1990

1

Demos Kranj – razdelilnik predvolilnih “plonk cegelcev”, dva izvoda

1.04.1990

1

Občina Kranj – rezultati glasovanja za predsednika predsedstva

 

1

nekateri volilni rezultati, rokopisni izpisi na listkih

 

5

Zele ni Kranja – predstavitev programa, letak

30.03.1990

1

Demos Kranj – Demos svetuje, osnutek, trije izvodi

 

5

Volilni odbor in njegove naloge, brošura

 

8

Uradni list SRS – zakon o volitvah

29.12.1989

134

Osnutki neizdelanih plakatov

 

4

Demos Kranj – volilni štab (po državni shemi)

 

3

Demos – Vloga kadrovskih služb v občinah

5.06.1990

1

Demos – Imenovanje svetov za SLO in DS

29.05.1990

1

Sitar Stražišče

14.04.1990

3

Demos Kranj – Zahteva za izdajo potrdila za zaupnike na voliščih

apr.90

21

Demos Kranj – Članom volilnih odborov

31.03.1990

1

Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom Demosa, dva izvoda

4.04.1990

2

Del seznama volišč v Stražišču

 

1

Demos Kranj – Narodna sprava, osnutka platakov

 

2

Demos – Volitve v ZZS, določitev predstavnikov na voliščih

27.03.1990

3

Demos Kranj – Rekreacijski pohod okoli žice okupiranega Brda

22.04.1990

2

Osnutki neizdelanih plakatov

 

4

Demos Kranj – Pravila kluba odbornikov, predlog, dva izvoda

8.05.1990

2

Demosovim odbornikom v občinski skupščini Kranj

3.05.1990

1

Demosovi delegati v SO Kranj

 

1

Izrezek iz Dela – Demos predstavlja program

 

1

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore SO Kranj

 

5

Kopije volilnih zakonov

 

12

Člani kluba poslancev

 

2

Demos Kranj – pogovor o materialnih možnostih za delovanje novih strank, dva izvoda

 

2

Obrazec: Predlog kandidature za SO, izjava

 

1

Obrazec: Predlog kandidature za SO

 

1

Nastal je Demos, osnutek besedila

 

2

SKD Kranj – izvleček zapisnika 12.2.1990

12.02.1990

1

Spoštovani prijatelj – rokopis nagovora podpornikom Demosa

 

2

Demos – Sodelovanje na zborih volilcev

 

3

Socializem je že tako razvit, da ni več dela za vse

1990

3

Demos Kranj – Delovna mesta, plakat, dva izvoda

16.03.1990

3

Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, letak

23.02.1990

1

Demos Kranj – Predstavitev Demosa, občni zbor kmečke stranke v Žabnici

17.02.1990

1

Listek z naslovi  – po krajevnih skupnostih?

 

1

Sava Kranj – naš tednik

8.02.1990

2

Demos Kranj – Poročilo volilnega štaba

 

3

Demos Kranj – Zahteva po javni objavi kadrov in premoženja strank v DPZ, dva izvoda

15.02.1990

2

Demos Kranj – Delovna mesta, letak, dva izvoda

16.03.1990

2

Demos – Program demokratične opozicije Slovenije

 

3

Premislimo še enkrat, osnutek letaka

 

1

SDZ – 12 konkretnih pobud za prvo zasedanje Skupščine SRS, dva izvoda

 

2

Telegonski imenik organov občine Kranj

 

12

Demos – Volite Demos, letak

 

1

Demos Kranj – Rast slovenske narodne samozavesti, plakat, dva izvoda

 

2

Izjava DPD Svoboda Stražišče v podporo Odboru za varstvo človekovih pravic

13.-17.12.1988

1

Marta Kunaver, zloženka razstave v Stražišču

13.-17.12.1988

1

DPD Svoboda Stražišče, Stražiški kulturni teden, program

13.-17.12.1988

1

Marko Pogačnik piše Petru Metlikoviču, ovojnica, razglednica, fotografija

12.11.1987

3

DPD Svoboda Stražišče, Sestanek Galerije dom, zapisniki

19.09.1988

3

Matej Metlikovič: Križev pot, zloženka razstave v Trnovem

1988

1

Štiri fotografije – otvoritev razstave, risbe

 

4

SKD Kranj – Odprtje računa pri Službi družbenega knjigovodstva

feb.90

10

SKD Kranj – dve pristopni izjavi

 

2

SKD Kranj – Zapisnik seje OO in predsednikov KO

16.02.1993

1

 

 

Arhiv Andreja Štera

dokument

datum

strani

Delo – Preveč jastrebov v kranjskem gnezdu

22.12.1990

1

SDZ Kranj – Anketni list, pristopnica

 

1

SDZ – Zapis seje sveta

29.05.1990

3

SDZ – Sporočilo odborom SDZ

30.05.1990

1

SDZ Kranj – Seznam članov

8.02.1990

4

SDZ Kranj – Sestanek IO, zapisnik

19.02.1990

2

SDZ Kranj – Prošnja za dodelitev prostorov

12.09.1990

1

SDZ Kranj – Sklepi in zaključki odbora SDZ 11.6.1990

12.06.1990

1

SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO

10.09.1990

1

SDZ – Draga članica, dragi član SDZ

 

1

SDZ – Člani IO

 

3

Zapisnik 4.seje vseh zborov Skupščine RS

 

5

SDZ Kranj – Seznam članov

8.06.1990

4

Andrej Šter: Pismo delavcem Kompas Hertza

12.09.1990

1

Andrej Šter: Ali ni več dovolj mrzlo? O prenoviteljih

1990

1

Demos Kranj – Vabilo na Šmarjetno goro 12.5.1990

7.05.1990

1

Demos Kranj – Vabilo na sestanek političnih strank pred skupščinsko konstituanto 4.5.1990

30.04.1990

1

Demos Kranj – protest proti vpoklicu izvoljenih na vojaške vaje

30.04.1990

2

Demos Kranj – Demosovi odborniko v SO Kranj

3.05.1990

1

Poročilo volilnega štaba Demosa Kranj po drugem delu volitev

30.04.1990

1

Demosovi delegati v SO Kranj

 

1

Demokracija – Vabilo na shod SDZ na Šmarjetni gori 29.9.1990

25.09.1990

1

Volilni odbor in njegove naloge, brošura

 

16

Dodatna navodila za delo volilnih odborov

 

1

Demos, Jože Pučnik: Velikonočno voščilo

1990

1

SDZ Kranj – Priglasitev rekreacijskega pohoda ob žici okupiranega Brda

10.04.1990

1

Poročilo volilnega štaba Demosa – združene opozicije Kranja

 

3

Demos Kranj – Kandidati za delegate za zbor krajevnih skupnosti, z navodili za volitve

1

Demos Kranj – Volilna navodila

 

1

Demos Kranj – Rekreacijski pohod ob žici okupiranega Brda, za izvolitev V. Grosa

21.04.1990

1

Demos Kranj – Obrazec priznanja za teko ob žici okupiranega Brda, dva izvoda

21.04.1990

2

Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 1 in agitacija za Jožeta Pučnika

1

Demos Kranj – navodila za glasovanje za DPZ SO Kran – volilna enota 2 in agitacija za Jožeta Pučnika

1

Demos Kranj – letak za Jožeta Pučnika, tek ob žici okupiranega Brda

1

SDZ – Volilni letak za člane predsedstva SRS in DPZ iz vrst SDZ

 

1

Demos Kranj – Sporočilo volilnim odborom

31.03.1990

1

Demos Kranj – Pooblaščenim predstavnikom kandidatov Demosa

5.04.1990

1

Demos Kranj – Volilnim odborom v delovnih organizacijah

31.03.1990

1

Demos Kranj – Vsem kandidatom Demosa za zbor združenega dela

31.03.1990

2

Demos Kranj – Volilna navodila

 

1

Andrej Šter: Zahteva za razveljavitev zborov volilcev v Sloveniji

1

SDZ Kranj – Izjava za javnost, o uničevanju plakatov

 

1

Demos Kranj – Demos svetuje, volilna navodila, letak, dva izvoda

2

Demos Kranj – Vabilo na tiskovno konferenco 10.4.1990

6.04.1990

1

Demos – Določitev predstavnikov Demosa na voliščih za ZZD

27.03.1990

3

SDZ Kranj – Glas za kranjskega župana

14.03.1990

1

Občinska volilna komisija – Obvestilo kandidatom za ZSK in ZO

9.03.1990

1

SDZ – Obvestila o predvolilnih načrtih SDZ in Demosa

marec-april 1990

1

Služba družbenega knjigovodstva – odprtje računa za SDZ Kranj

22.02.1990

2

Občinska volilna komisija – Potrditev kandidatne liste SDZ za DPZ

mar.90

1

SDZ – napoved konvencije za Gorenjsko

3.04.1990

1

SDZ Kranj – Zapisnik 12.sestanka IO SDZ

12.03.1990

1

Kandidati Demosa za DPZ v volilnih enotah 1 in 2, rokopis

 

1

Demos Kranj – zapisnik 14.seje

2.03.1990

1

Demos Kranj – zapisnik 14.seje

21.02.1990

3

Andrej Šter: Protest proti politizaciji kulturnega praznika

12.06.1905

1

Gorenjski kandidati SDZ za DPZ S RS

26.02.1990

1

Andrej Šter: Slovenske začimbe v vojaškem pasulju, odgovor na pisanje B.Ježa v Delu

11.03.1990

2

Pristopna izjava k SDZ

 

1

SDZ – Za lepo starost, letak

 

1

SDZ – 12 konkretnih pobud SDZ na prvem delovne zasedanju RS SRS

1

SDZ – Za pravice žensk

 

1

SDZ Kranj – Zapisnik 11. seje  IO

5.03.1990

1

SDZ Kranj – Zapisnik 10.seje IO

19.02.1990

2

Gorenjski glas: Vitomir Gros in Andrej Šter proti Stanetu Boštjančiču

23.03.1990

1

Občinska volilna komisija potrjuje prejem kandidatne liste SDZ

9.03.1990

1

SDZ – Zahteva po menjavi Petra Venclja z Rudijem Šeligo na prvem mestu liste v 7.volilni enoti

8.03.1990

1

Lista kadnidatov SDZ za DPZ v volilni enoti 7

 

1

Zapisnik sestanka SDZ za Gorenjsko

26.02.1990

1

Volilna pravila SDZ za volitev kandidatov v volilni enoti 7

26.02.1990

1

Navodilna za določanje list za DPZ

5.03.1990

1

SDZ Gorenjske –  Zapisnik o delu organa, ki je določil listo kandidatov za delegacijo DPZ

26.02.1990

1

Izpolnjeni obrazci o soglasju k kandidaturi, sedem

januar-februar 1990

4

SDZ Kranj – zapisnik seje

12.02.1990

1

Vprašanje vodstvu gimnazije Kranj

feb.90

1

Demos Kranj – pogodba o najemu prostorov

22.02.1990

1

Demos – navodila za zbore volilcev v KS

16.02.1990

1

Andrej Šter: Protest proti cenzuri pošte

9.02.1990

1

SDZ Kranj – razni obrazci o registraciji ipd.

 

5

SDZ – Statu SDZ

6.01.1990

3

SDZ Kranj – Vabilo na zbor članov

12.02.1990

1

Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, Delo – Sobotna priloga, pisma bralcev

3.02.1990

1

Kandidati za DPZ RS v volilni enoti 7

 

1

SDZ Kranj – Vabilo na sejo IO

5.02.1990

1

Andrej Šter: Sodniki v volilnih komisijah, objavljeno 20.1.1990

1

SDZ Kranj – zapisnik 8. seje

29.01.1990

1

Andrej Šter: Koga moti nova stavba UNZ?

1.02.1990

 

Izrezek iz Dela – o novi stavbi UNZ

31.01.1990

1

Demos – sestanek z občinsko volilno komisijo za vključitev dveh članov Demosa vanjo

31.01.1990

2

Andrej Šter: Pod partijsko zastavo?

 

1

SDZ Kranj – vabilo na 8.sejo IO

29.01.1990

1

Izrezek iz Gorenjskega glasa – odgovo SO Kranj na zahteve Demosa

12.01.1990

1

Občinska volilna komisija vabi Demos na pogovor

24.01.1990

1

Demos Kranj – napoved pogovora z Jožetom Mencingerjem

30.01.1990

1

Demos Kranj – Ponudba TV Ljubljana za sodelovanje

23.01.1990

1

SDZ Kranj – zapisnik 7. seje

22.01.1990

1

Demos Kranj – napoved pogovora z Dimitrijem Ruplom

23.01.1990

1

Program demokratične opozicije Slovenije

 

3

SDZ Kranj – zapisnik 6. seje

15.01.1990

1

SDZ Kranj – zapisnik 5. seje

11.01.1990

1

SDZ Kranj – rezervacija skupščinske dvorane za pogovor z J.Mencingerjem

5.01.1990

1

SDZ – povabilo k sodelovanju

10.12.1989

1

Demos Kranj – Izjava za javnost št. 1 (volilna komisija)

8.01.1990

3

Demos Kranj – Zahteva za razveljavitev sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

4.01.1990

2

Demos Kranj – Izjava za javnost (volilna komisija)

jan.90

1

Demos Kranj – Razrešitev in imenovanje občinske volilne komisije

27.12.1989

3

SDZ Kranj – vabilo na 5.sestanek 

 

1

SDZ Kranj – zapisnik 4. seje

3.01.1990

2

Demos Kranj – sestanek s predstavniki sredstev javnega obveščanja

1

SDZ Kranj – vabilo na 4.sestanek 

3.01.1900

1

SDZ Kranj – vabilo na 3.sestanek 

27.12.1989

1

SDZ Kranj – zapisnik 3. seje

27.12.1989

1

SDZ Kranj – vabilo na 2.sestanek 

21.12.1989

1

SDZ Kranj – zapisnik 2. seje

21.12.1989

2

SDZ Kranj – seznam članov

1.01.1990

2

SDZ – jevidentiranji člani iz kranjske občine

 

2

SDZ Kranj – Člani, ki so pristopili na ustanovnem zboru

19.12.1989

3

SDZ Kranj – Izvleček iz zapisnika 2.seje

22.12.1989

1

Andrej Šter – Pismo, poslano Mladini, Demokraciji

 

2

SDZ Kranj – Kandidati za člane IO, nadzornega odbora

 

1

Majniška deklaracija – list za podpisnike

 

1

SDZ Kranj – Vabilo na ustanovno skupščino podružnice SDZ

 

1

SDZ Kranj – Vabilo na prvi sestanek iniciativnega odbora 27.11.1989

22.11.1989

1

SDZ – pristopna izjava

 

1

SDZ – Zapisnik 3.seje

11.12.1989

2

SDZ Kranj – sestanek z OK SZDL

11.12.1989

1

SDZ Kranj – Zapisnik 2.sestanka iniciativnega odbora

6.12.1989

2

SDZ Kranj – Zapisnik 1.sestanka iniciativnega odbora

27.11.1989

3

SDZ- Odbor SDZ v vsako slovensko občino

30.10.1989

1

Predsedstvo OK ZKS Kranj

26.05.1989

4

SDZ – Poziv k ustanavljanju neodvisnih sindikatov

 

1

SDZ za Evropo – Program SDZ, brošura

 

24

 

 

Na spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno. Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta. Piškotke lahko popolnoma izbrišete oziroma onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Navodila se nahajajo v sekciji pomoč vašega brskalnika. V primeru, da boste piškotke popolnoma izključili, vam morda kakšna izmed funkcionalnosti na spletnem mestu ne bo delovala.

Zapri